SlužbyPrávo nemovitostíAdvokátní úschova

Advokátní úschova


Advokátní úschova peněžních prostředků nejčastěji slouží k ochraně větších finančních obnosů při obchodních nebo jiných transakcích (nejčastěji se uschovává kupní cena při převodu nemovitostí nebo případně obchodních podílů ale i dalších obchodních transakcích dle dohody smluvních stran).

Výhodou a současně hlavním účelem advokátní úschovy je ochrana obou smluvních stran předmětné transakce. Úschova je vždy nastavena tak, aby k výplatě peněžních prostředků docházelo vždy po splnění předem stanovených podmínek, na kterých se strany transakce dohodnou. Obě smluvní strany tedy vždy předem ví, jaké podmínky musí být splněny, aby byly peníze z úschovy vyplaceny.

Advokátní úschova prakticky

Prakticky úschova probíhá následujícím způsobem (Níže je uveden zjednodušený popis při prodeji domu nebo bytu. Každá úschova může mít svá specifika závislá na typu transakce nebo případně na dohodě smluvních stran):

  1. Smluvní strany si dohodnou podmínky celé transakce a transakci realizují (např. připraví a následně podepíšou kupní smlouvu na byt nebo dům).
  2. Smluvní strany u advokáta podepíšou smlouvu o advokátní úschově, ve které budou přesně specifikovány podmínky přijetí a výplaty peněžních prostředků (před podpisem je potřeba splnit podmínky dle předpisů vztahujících se k praní špinavých peněz).
  3. Kupující složí peněžní prostředky na samostatný účet advokáta uvedený ve smlouvě o advokátní úschově (advokát s peněžními prostředky může vždy naložit pouze způsobem, který je mezi stranami sjednán ve smlouvě).
  4. Sjednaná transakce proběhne dle dohodnutých podmínek (byt nebo dům bude převeden na kupujícího a převod bude potvrzen zápisem v příslušném katastru nemovitostí, dojde k výmazu nebo naopak zápisu případných dalších práv apod.).
  5. Následně bude advokátovi předložen list vlastnictví nebo případně jiný dokument, ze kterého bude patrné dokončení příslušné transakce, přičemž vše musí odpovídat dohodě smluvních stran.
  6. Advokát vyplácí peněžní prostředky prodávajícímu (alternativně v případě, že během převodu nemovitosti dojde k obtížím, se peněžní prostředky vrací kupujícímu – kupující tedy o peníze nepřijde a prodávajícímu zůstává nemovitost v jeho vlastnictví).

Advokátní úschova tedy téměř vždy chrání jak kupujícího, tak prodávajícího.

Prodávající má jistotu, že kupující skutečně uhradí kupní cenu a současně proces přepisu nemovitosti nezačne, dokud kupní cena nebude složena na samostatném bankovním účtu advokáta (po složení na účet advokáta s touto částkou již kupující nemůže nijak manipulovat a nemůže např. vzít platbu zpět).

Kupující na druhou stranu má jistotu, že prodávající kupní cenu neobdrží, dokud nebude převod bytu nebo domu řádně dokončen a kupující nebude oficiálním vlastníkem. Teprve až bude převod formalizován v katastru nemovitostí a prodávající nebude moct ze smlouvy „couvnout“, budou prodávajícímu zaslány peníze z advokátní úschovy.

Smlouvy o advokátní úschově připravuji vždy na míru dle požadavků klientů, aby splňovaly veškeré jimi požadované parametry. V případě, že se o advokátních úschovách chcete dovědět více nebo si přejete připravit smlouvu o advokátní úschově či jiné související smlouvy, neváhejte se na mě obrátit.

Zajímá vás jiná oblast práva nemovitostí? Využijte možnosti úvodní schůzky!
Hledáte jiné právní služby?