SlužbyPrávo nemovitostíDarování nemovitosti

Darování nemovitosti


Darování nemovitosti je jedním z možných způsobů jejich převodu. Takový převod je na základě darovací smlouvy možné provést bezúplatně. Darovací smlouva je však smlouvou jako každá jiná a musí splňovat určité náležitosti, aby řádně a v pořádku prošla katastrem nemovitostí.

Darovací smlouva týkající se nemovitosti (stejně jako všechny ostatní druhy převodních smluv) musí být následně doplněna o správně připravený návrh na vklad nemovitostí.

Konkrétně darování má dále i daňové důsledky, a to přesto, že se jedná o bezúplatný převod. V souvislosti s darováním je potřeba řešit daň z nabytí nemovitých věcí i daň z příjmů (pochopitelně i zde jsou výjimky, při kterých se daň z příjmu neplatí). Samozřejmostí je následné pravidelné hrazení daně z nemovitosti.

V neposlední řadě je možné v souvislosti s darováním upozornit na situace, které můžou po darování nastat, jako třeba povinnost vrácení daru obdarovaným či případně odvolání daru dárcem pro tzv. nevděk nebo na vliv, jaký může darování mít na společné jmění manželů apod.

Správně připravená smlouva dokáže některá rizika eliminovat a na jiná Vás případně co nejlépe připravit, aby po uzavření smlouvy nedošlo k nepříjemným překvapením. Máte-li v úmyslu darovat nemovitost, neváhejte se na mě obrátit.

Zajímá vás jiná oblast práva nemovitostí? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?