Úvodní schůzka


Zastávám názor, že je vždy příjemnější mít možnost vybrat si právního zástupce na základě osobní zkušenosti a současně nastavit spolupráci tak, aby klientovi od samého počátku ve všech ohledech vyhovovala.

Z tohoto důvodu nabízím novým klientům tzv. úvodní konzultaci v délce 60 minut za sníženou odměnu ve výši 1.000,- Kč, během které s klienty projednám jejich situaci, nastíním možnosti dalšího postupu a společně následně zvážíme, jaké další kroky by pro klienta byly nejvhodnější. Součástí úvodní konzultace je v případě potřeby i „překlad“ paragrafů do běžné řeči.

Účelem úvodní konzultace je zejména osobní seznámení se klienta s advokátem, dále sdělení bližších informací o poskytování právních služeb a pochopitelně (je-li to v konkrétní věci možné) cenový odhad za požadované služby. To vše tak, aby měl klient vždy dostatek informací pro správné rozhodnutí ohledně využití a případné volby právního zástupce.

Vezměte prosím na vědomí, že úvodní konzultace nezahrnuje studium obsáhlých spisů, revizi smluv, přípravu dokumentů ani jiná právní stanoviska.

Na základě úvodní konzultace se můžete následně rozhodnout, zda využijete mých služeb či zda se rozhodnete pro jiného právního zástupce nebo celou záležitost případně vyřešíte sami na základě poskytnutých informací.