SlužbyPrávo nemovitostíKoupě nemovitosti

Koupě nemovitosti


Koupě nemovitosti (např. bytu nebo domu) může být pro někoho každodenním chlebem a pro někoho ojedinělou životní transakcí. Ať už se ve vašem případě jedná o první nebo druhou variantu, snažím se ke každé transakci přistupovat individuálně a v rámci možností situace chránit klienta všemi dostupnými prostředky. Každou transakci je vždy vhodné řádně právně ošetřit, aby při realizaci koupě nedošlo k nepříjemným a nečekaným překvapením.

Celá transakce může zahrnovat revizi nebo přípravu rezervační smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy zástavní, předávacího protokolu nebo smlouvy o advokátní úschově či návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Každý jednotlivý krok transakce musí být pečlivě připraven a musí přiléhat na konkrétní situaci.

Při koupi nemovitosti často narazíte na prodej prostřednictvím realitních kanceláří. V takovém případě je potřeba dávat pozor na způsob úhrady provize a její výši (provize nemusí být vždy součástí inzerované kupní ceny) a případná další rizika spojená s využitím realitního makléře či kanceláře.

Zcela zásadním krokem je prověření bytu, domu nebo případně pozemku v katastru nemovitostí, zda nemovitost není zatížena jakýmikoliv právními vadami (zástavní právo, zákaz zcizení, zákaz zatížení apod.). Totéž platí pro zjištění informací ohledně případného nájmu nemovitosti, které obecně řečeno přecházejí na nového vlastníka nemovitosti a velmi zřídka jsou v katastru zapsány.

Samozřejmostí je řádné sjednání data předání a případných spojených sankcí, řádná příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí, kontrola technického stavu nemovitosti, kontrola majetkových poměrů v domě v případě koupě bytu (zejména s ohledem na případnou existenci pohledávek) a řada dalších kroků, které je možné při koupi nemovitosti doporučit.

Svým klientům poskytuji komplexní právní poradenství při převodu nemovitostí, a to včetně základní lustrace prodávajícího, přípravy přehledu případných právních vad nemovitosti, které jsou patrné z veřejných rejstříků a dále pochopitelně přípravu všech výše uvedených dokumentů a smluv na míru.

Zajímá vás jiná oblast práva nemovitostí? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?