SlužbyPrávo finančních institucíLicenční řízení u České národní banky

Licenční řízení u České národní banky


Dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, podléhá založení platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, správce informací o platebním účtu, instituce elektronických peněz nebo vydavatele elektronických peněz malého rozsahu licenčnímu řízení u České národní banky (dále jen též jako „ČNB“).

Výše uvedené instituce (souhrnně označované jako finanční instituce) mohou dle zákona o platebním styku poskytovat [popup_anything id=“2205″].

V licenčním schvalovacím řízení musí zájemce o udělení povolení k činnosti (licence) prokázat splnění veškerých zákonných požadavků stanovených zejména zákonem o platebním styku, ale i řadou [popup_anything id=“2208″].

Licenční proces u ČNB je dlouhým a formálně i administrativně náročným procesem. Přestože zákon jasně stanoví lhůtu, během které musí být žádosti o povolení k činnosti ČNB vyřízeny (např. u platební instituce a správce informací o platebním účtu se jedná o lhůtu 3 měsíců ode dne zahájení), dochází v dnešní době ke značným průtahům při jejich vyřizování. Tyto průtahy jsou způsobeny velkým počtem žádostí a značným zahlcením pracovníků ČNB.

Často je ze strany ČNB rovněž využíváno ustanovení zákona, které říká, že zákonná lhůta pro vyřízení žádosti neběží, dokud žádost striktně nesplní náležitosti stanovené zákonem. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi formalistický proces, je bez právní pomoci a podpory velmi náročné při prvním podání žádosti splnit veškeré požadavky zákona.

V případě zájmu vám mohu nabídnout komplexní právní poradenství při založení platební instituce i dalších forem finančních institucí, a to včetně přípravy veškerých potřebných vnitřních dokumentů, shromáždění potřebných formálních podkladů (zejména dokumentů k prokázání původu peněžních prostředků užitých k založení finanční instituce a dále potřebných dokumentů ze zahraniční v případě účasti zahraničních osob, jako jsou rejstříky z výpisu trestů apod.) a celkové právní podpory v průběhu licenčního procesu.

Zajímá vás jiná oblast práva finančních institucí? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?