SlužbySprávní právoMimořádné opravné prostředky v přestupkovém řízení

Mimořádné opravné prostředky v přestupkovém řízení


Ve výjimečných případech je i v rámci správního řízení možné zvrátit již pravomocné rozhodnutí. Zrušení pravomocného rozhodnutí je možné prostřednictvím obnovy řízení. Obnova řízení je možná v případě, že vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit anebo se důkazy provedené v prvotním řízení následně ukázaly nepravdivými.

Případně je možné řízení obnovit v případě, že bylo zrušeno nebo změněno rozhodnutí, které bylo podkladem pro vydání rozhodnutí v řízení, které má být obnoveno.

Pro obě uvedené varianty platí, že nové skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky než to, které bylo dříve učiněno.

Obnova řízení má svá poměrně přísně vymezená pravidla, a i v případech, kdy jsou skutečně dány důvody pro obnovení předchozího řízení, musí být dodržen zákonný proces pro obnovu a další formality, aby vše dopadlo ve váš prospěch.

Pokud se ocitnete v situaci, kdy vyjdou najevo okolnosti, které by odůvodňovaly jiné rozhodnutí ve vaší věci, neváhejte se na mě obrátit.

Zajímá vás jiná oblast občanského a rodinného práva? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?