O advokátovi


blank

Jsem samostatným advokátem poskytujícím právní služby zejména v Praze a Liberci. V případě zájmu je možné pro konkrétní případy dohodnout spolupráci i v jiných místech v rámci České republiky. Na jednotlivá soudní či jiná jednání vyžadující právní zastoupení dojíždím dle potřeby po celé České republice.

Právní služby poskytuji kromě českého i v ruském a anglickém jazyce. Standardně poskytuji právní poradenství zejména v oblastech uvedených v sekci advokátní služby, a to fyzickým osobám a menším až středním podnikům (právnickým osobám).

Právní služby poskytuji zejména v souladu s níže uvedenými základními hodnotami kanceláře. Každý právní případ je specifický, a tak se s klienty snažím najít vždy nejlepší řešení konkrétní situace za současného zohlednění veškerých okolností i oprávněných zájmů a přání klienta.