SlužbyObčanské a rodinné právo

Občanské a rodinné právo


Potřebujete připravit či zkontrolovat smlouvu před jejím uzavřením? Byla Vám způsobena škoda nebo nemajetková újma a požadujete její náhradu? Uzavřeli jste smlouvu jako spotřebitel a podnikatel nesplnil své povinnosti nebo jinak zasáhl do Vašich práv? Dopouští se vůči Vám jiný podnikatel nekalosoutěžního jednání? Chystáte se rozvést své manželství? Potřebujete upravit poměry ke svým nezletilým dětem před rozvodem? Potřebujete vypořádat či jinak upravit společné jmění manželů?

Občanské právo upravuje valnou většinu každodenních životních situací. Veškeré výše uvedené situace a mnohé další jsou řešeny občanským právem. Řadu situací je možné a rozhodně vhodné smluvně ošetřit. V ostatních případech Vám mohu poskytnout právní poradenství za účelem hájení Vašich práv a zajištění Vašich nároků. V případech, kdy je nutné věci řešit soudně, Vám rovněž mohu pomoci s přípravou žaloby a procesním zastoupením před českými soudy.

Zajímá vás jiná oblast občanského a rodinného práva? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?