SlužbyTrestní právoZastupování obviněného v trestním řízení

Zastupování obviněného
v trestním řízení


Obviněnou se osoba stává v okamžiku zahájení trestního stíhání a pojem obviněný je ve společnosti pravděpodobně nejčastěji používaným právním pojmem v souvislosti s trestním řízením. Před tím, než se osoba stane obviněnou, je osoba podezřelá a následně v případě podání obžaloby obžalovanou. Až po případném odsouzení se z dotyčné osoby stává odsouzený.

Prostředky trestního práva jsou tím nejzazším zásahem do práv občanů České republiky, které právní řád nabízí. Nacházíte-li se již v kterékoliv výše uvedené fázi trestního řízení, neváhejte využít služeb advokáta, který vám může poskytnou právní poradenství pro zmírnění následků trestního řízení nebo jejich případnou eliminaci v podobě zastavení trestního stíhání.

Svým klientům důrazně doporučuji včasné využití kvalifikovaných právních služeb. Rozhodnete-li se pro využití advokátní pomoci příliš pozdě, snižuje to šanci na úspěch obhajoby. Byli-li jste vyzvání k podání vysvětlení nebo přímo k protokolárnímu výslechu, může být vše, co řeknete skutečně v následném řízení použito proti vám. V trestním řízení však máte možnost nevypovídat a pochopitelně i další práva, která lze využít ve váš prospěch. Nepromeškejte vaši možnost k jejich uplatnění a využijte právní pomoci v trestním řízení včas.

Své klienty zastupuji ve všech fázích trestního řízení a poskytuji jim poradenství v jejich situaci za účelem plného uplatnění práv, které jim zákon na svoji obranu poskytuje.

Zajímá vás jiná oblast trestního práva? Kontaktujte mě.
Hledáte jiné právní služby?