SlužbyTrestní právoObhajoba obviněného

Zastupování obviněného
v trestním řízení


Obviněnou se osoba stává v okamžiku zahájení trestního stíhání. Pojem obviněný je ve společnosti pravděpodobně nejčastěji používaným právním pojmem v souvislosti s trestním řízením i když ne vždy úplně správně. Před tím, než se osoba stane obviněnou, je osoba podezřelá a následně v případě podání obžaloby se osoba stává obžalovanou. Až po případném odsouzení se z dotyčné osoby stává odsouzený.

Prostředky trestního práva jsou tím nejzazším zásahem do práv občanů České republiky, které právní řád nabízí. Nacházíte-li se již v kterékoliv výše uvedené fázi trestního řízení, neváhejte využít služeb advokáta, který vám může poskytnou právní poradenství pro zmírnění následků trestního řízení nebo jejich případnou eliminaci v podobě zastavení trestního stíhání.

Svým klientům důrazně doporučuji včasné využití kvalifikovaných právních služeb. Rozhodnete-li se pro využití advokátní pomoci příliš pozdě, snižujete si tím sami šanci na úspěch obhajoby.

Právní služby při obhajobě obviněného v trestním řízení.

Byli-li jste vyzváni k podání vysvětlení nebo přímo k protokolárnímu výslechu, může být vše, co řeknete skutečně v následném řízení použito proti vám. V trestním řízení však máte možnost nevypovídat a pochopitelně i řadu dalších práv a možností, které lze využít ve váš prospěch. Nepromeškejte možnost k jejich uplatnění a využijte právní pomoci v rámci trestního řízení včas.

Své klienty zastupuji ve všech fázích trestního řízení a poskytuji jim komplexní poradenství od začátku do konce za účelem plného uplatnění práv, které jim zákon na svoji obranu poskytuje.

Zajímá vás jiná oblast trestního práva? Využijte úvodní schůzky.
Hledáte jiné právní služby?