SlužbyPrávo duševního vlastnictví Registrace ochranné známky

Registrace ochranné známky


Prodáváte zboží či poskytujete služby? Propagaci těchto výrobků či služeb provádíte pod svým logem nebo svým speciálním názvem? Do této propagace pravděpodobně investujete mnoho času, energie a velmi pravděpodobně i peněžních prostředků. V důsledku těchto investic je Váš produkt pravděpodobně způsobilý odlišit se od Vaší konkurence. Zcela nepochybně je v takovém případě na místě registrace ochranné známky (v závislosti na Vaší působnosti pro Českou republiku, Evropskou unii či případně celý svět).

Registrací ochranné známky získáváte ochranu pro své logo, specifický název své společnosti nebo jejich kombinaci, a to ve vybraných kategoriích prodávaných výrobků nebo služeb, které poskytujete.

Registrace ochranné známky není složitým procesem, avšak má určitá specifika, které je nutné dodržet.

Prvním a základním krokem poté, co se rozhodnete registrovat svoji vlastní ochrannou známku je rešerše již existujících známek, abyste se hned na startu nedostali do případné kolize s jiným účastníkem trhu.

Po úspěšné registraci ochranné známky je dále nutné v pravidelných intervalech kontrolovat, zda se Váš konkurent nebo případně kdokoliv jiný nepokouší zaregistrovat stejnou nebo velmi podobnou ochrannou známku, aby parazitoval na Vaší pověsti. V takovém případě je po novele z roku 2019 nutné v příslušné lhůtě uplatnit námitky proti registraci a prokázat, že Vám skutečně náleží přednostní právo k užití Vámi registrované ochranné známky.

Nejzažitějšími typy ochranných známek jsou bezpochyby obrazová (klasicky logo) a slovní (klasicky specifický název). V dnešním podnikatelském prostředí však nelze opomínat ani další vzácnější typy ochranných známek jako jsou známka prostorová (trojrozměrná), známka zvuková (zvuková stopa – klasicky reklamní znělka), známka multimediální (obsahující kombinaci obrazu a zvuku) a známka holografická (nejčastěji videonahrávka nebo fotografie obsahující holografické znaky). Další ochrannou známkou, které je od roku 2019 nově možné zaregistrovat je známka pohybová (např. velmi specifický tanec). Debaty se vedou i o registraci ochranných známek výše neuvedených (např. vůně parfémů), ale zde se již naráží na limity možností, jak velmi netradiční známky zachytit a příslušnému úřadu předložit.

Samotná registrace ochranné známky Vám nezajistí neprůstřelnou ochranu proti všem způsobům nekalé soutěže, nepochybně však značně rozšiřuje možnosti Vaší obrany a mnohonásobně zvyšuje šance na úspěch v případě soudních či jiných sporů.

Svým klientům pomáhám s výše zmíněnou rešerší ochranných známek před registrací i po ní, dále pomáhám s kontrolou případných konkurenčních ochranných známek a pochopitelně i se samotným procesem registrace.

Zajímá vás jiná oblast práva duševního vlastnictví? Kontaktujte mě.
Hledáte jiné právní služby?