SlužbyPrávo nemovitostíPodnájem nemovitosti

Podnájem nemovitosti


Valná většina osob pronajímajících si nemovitosti nerozlišuje mezi nájmem (pronájmem) nemovitosti nebo jejím případným podnájmem. Jedná se však o dva zcela odlišné smluvní typy a pro uživatele (právně správně řečeno podnájemce) z toho vyplývají úplně jiná rizika než v případě standardní nájemní smlouvy.

Obecně řečeno jako podnájemce nemáte přímý vztah s majitelem bytu. Právě z tohoto důvodu je k podnájmu bytu potřeba souhlas jeho majitele. Tento může být obsažen v nájemní smlouvě, v samostatném dokumentu k nájemní smlouvě – měl by však mít vždy písemnou formu. Zákon dále připouští tzv. fikci souhlasu, kdy nájemce pronajímatele v písemné formě o souhlas požádá, avšak tento nijak nereaguje. V takovém případě se po jednom měsíci považuje souhlas za udělený. Výjimkou je podnájem pouze části bytu nájemcem v případě, kdy nájemce bytu zde bydlí současně s podnájemcem – v takovém případě souhlas pronajímatele potřeba není.

V případě podnájmu si tedy z pozice nájemce musíte předem obstarat souhlas pronajímatele. Jako podnájemce se musíte vždy přesvědčit, že nájemce, který Vám byt pronajímá tento souhlas má, jinak se vystavujete riziku velmi nečekaného a rychlého ukončení podnájmu a následného vystěhování.

Chcete-li uzavřít podnájemní smlouvu, je řada rizik, práv a povinností, na které je možné kteroukoliv ze stran upozornit. Nejzásadnější informací však je, že podnájemní smlouva vždy končí společně s nájemní smlouvou. V praxi tedy nelze vyloučit situace, kdy se nájemce dohodne s pronajímatelem na ukončení smlouvy a podnájemci nezbývá nic jiného než se ve velmi krátkém časovém horizontu z bytu povinně odstěhovat.

Máte-li v úmyslu uzavřít podnájemní smlouvu nebo hodláte nájemci ve svém bytě umožnit jeho podnájem, lze jen doporučit konzultaci s advokátem, abyste co možná nejlépe omezili rizika s podnájmem spojená.

Zajímá vás jiná oblast práva nemovitostí? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?