SlužbyPracovní právo Pracovní smlouvy

Pracovní smlouvy


Základem každého pracovněprávního vztahu je pracovní smlouva. Povinné zákonné náležitosti pracovní smlouvy zná již dnes jistě každý, kdo tyto smlouvy běžně uzavírá (jedná se o druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce). Pracovní smlouva musí být také ze zákona uzavřena v písemné formě.

Pracovní smlouva však kromě povinných náležitostí může obsahovat řadu dalších ustanovení, které mohou chránit jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. Dobře formulovaná pracovní smlouva může posloužit jako ochrana před případnými spory nebo naopak posloužit jako solidní důkaz pro prokázání tvrzení jedné nebo druhé strany.

Součástí pracovní smlouvy mohou být zejména práva a povinnosti zaměstnance či zaměstnavatele, mzda nebo plat (tyto mohou být samozřejmě i součástí tzv. mzdového nebo platového výměru), konkurenční doložka, doba pracovního poměru či zkušební doba.

Veškerá výše uvedená ujednání musí být v souladu s aktuálními právními předpisy, aby zaměstnavatel nemusel nést odpovědnost za případné přestupky nebo následky za neplatná ustanovení a zaměstnanec měl jistotu, že to, co si se zaměstnavatelem dohodnou, skutečně platí.

Pracovní právo obecně chrání více spíše zaměstnance jako tzv. slabší stranu pracovního vztahu. Zaměstnavatelům lze tedy důrazně doporučit konzultaci s odborníkem před uzavřením pracovní smlouvy a zaměstnanci zase revizi pracovní smlouvy před jejím podpisem nebo případně posouzení jiných dokumentů zaměstnavatele, aby měl zaměstnanec jistotu, že se nezavazuje k něčemu nezákonnému.

Kromě pracovní smlouvy může být řada práv a povinností v pracovněprávním vztahu upravena i v rámci vnitřních předpisů zaměstnavatele (tzv. interní směrnice).

Samozřejmostí jsou v případě zájmu klienta i přípravy dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a dalších.

Zajímá vás jiná oblast pracovního práva? Kontaktujte mě.
Hledáte jiné právní služby?