Právní služby online


V případě zájmu nabízím právní služby online, při nichž nemusíte opustit pohodlí svého domova či kanceláře. Poskytování služeb v tomto případě probíhá prostřednictvím komunikace na dálku (nejčastěji Skype, Microsoft Teams, Viber, Whatsapp, Telegram či jiná aplikace vhodná k předání informací a komunikaci s klientem).

Sjednání a průběh online právní konzultace

Online konzultaci je nutné si předem dojednat telefonicky na telefonním čísle +420 777 026 726.

Při telefonickém sjednání konzultace se dohodneme na jejím termínu, projednáme její rozsah, předpokládanou délku trvání a další aplikovatelné podmínky.

Online právní konzultace jsou vhodné zejména pro jednodušší právní záležitosti a kratší právní dotazy, které nevyžadují osobní schůzku nebo předání či studium rozsáhlých podkladů či soudních spisů.

UPOZORNĚNÍ: Advokát si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí online konzultace v případech, kdy je řešení situace jejím prostřednictvím nevhodné nebo nedostatečné.

Ostatní podmínky online právní konzultace

Právní konzultace je realizována vždy s advokátem. Rady ani výstupy z online konzultace nikdy nejsou předmětem strojového zpracování nebo zpracování pomocí umělé inteligence či jiných informačních technologií.

Poskytování právních služeb online se plně řídí zákony a předpisy upravující advokacii a poskytování právních služeb (zejména je ze strany advokáta striktně dodržována povinnost mlčenlivosti, zákazu střetu zájmů apod.).