SlužbyKorporátní právoPřevody obchodních podílů

Převod obchodního podílu


Obchodní podíl je nehmotnou věcí movitou v právním smyslu a reprezentuje účast společníka v obchodní korporaci a práva i povinnosti z této účasti plynoucí, což tvoří tzv. status člena obchodní korporace. Představuje jednak právní vztah mezi společníkem a obchodní korporací, jednak právní vztah mezi společníky.

Pokud jde o právní vztah mezi společníkem a obchodní korporací, tak je obchodní korporace oprávněna požadovat splnění povinností společníků a zároveň je povinna šetřit jejich členská práva a hájit oprávněné zájmy. Např. zásada rovného přístupu, obchodní korporace nesmí žádného člena bezdůvodně zvýhodňovat/znevýhodňovat.

V případě, že mluvíme o právním vztahu mezi společníky, tak účast v obchodní korporaci vytváří obligační vazby mezi jejími členy, neboť se společně zavázali přispívat k naplnění jejího účelu. Kupř. vzájemná práva a povinnosti členů obchodní korporace – chovat se k sobě poctivě a respektovat zájmy ostatních členů (tzv. povinnost vzájemné loajality).

Na podíl se můžeme dívat jak z kvalitativní, tak i z kvantitativní stránky. Kvalitativní stránka reprezentuje jaká práva a povinnosti jsou obsahem podílu, zatímco kvantitativní stránka podílu představuje míru účasti člena na vytváření společné vůle rozhodnutím nejvyššího orgánu – nejčastěji valné hromady (vyjádřena procentem nebo zlomkem).

Při prodeji nebo vystoupení ze společnosti musíte převést svůj podíl na nástupce. Postupy se liší, protože se liší i formy obchodních korporací. Jediné, co zůstává neměnné – smlouva o převodu podílu. Vyhotovuji ji tak, aby můj klient byl chráněn před všemi možnými situacemi a aby vždy zůstal ve výhodném postavení.

Zajímá vás jiná oblast obchodního práva? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?