SlužbyKorporátní právoPříprava a revize obchodních smluv

Příprava a revize obchodních smluv


Pod laickým pojmem obchodní smlouvy se dá představit celá řada smluv, jejichž názvy vás ani nemusí napadnout. Obecně se jedná o smlouvy, které vznikají při běžných obchodních činnostech a jsou uzavírány podnikateli, např. kupní smlouva a smlouva o dílo, smlouva o úvěr, spotřebitelská smlouva, smlouva o zprostředkování atd.

Pokud si založíte obchodní korporaci nebo se stanete fyzickou podnikající osobou na základě udělení živnostenského oprávnění, je hlavním účelem podnikání neboli výdělečná činnost. Při této činnosti se podnikatel nevyhne uzavírání řady smluv (písemných, ústních nebo elektronických). Základem obchodního styku je právě smlouva, která v některých případech musí být písemnou formu, ale samozřejmě lze uzavřít smlouvu i ústně či jinými dálkovými prostředky.

Aby vám nic ve smlouvě neuniklo, aby smlouva dostatečně chránila vaše zájmy a aby všechny vaše obchody dopadly jen tím pro vás nejlepším způsobem, rád pro vás připravím smlouvu pro jeden konkrétní obchodní případ nebo obecný vzor, který následně můžete opakovaně využívat pro svou podnikatelskou praxi. Pokud již smlouvu máte, ale nejste si jistí, zda je z právní stránky dostačující, nabízím i revize anebo připomínkování těchto smluv.

Zajímá vás jiná oblast obchodního práva? Využijte úvodní schůzky.
Hledáte jiné právní služby?