SlužbyKorporátní právo Příprava dokumentace

Příprava dokumentace


Smlouva je často základem právních vztahů. V tomto ohledu má správná kvalifikace smluvního vztahu a právně kompetentní sepsání smlouvy velký význam a zamezuje nepříznivým důsledkům. K dosažení požadovaného výsledku je nejprve nutné stanovit povahu smluvního vztahu, jeho obsah, základní podmínky atd. Každá jednotlivá podmínka smlouvy má právní význam, proto je důležité smlouvu sepsat jasně a správně z právního hlediska.

Nabízím služby pro přípravu smluv jakékoli složitosti a z jakékoli oblasti práva jak pro fyzickou osobu, tak i pro právnickou osobu. Poskytuji vysoce kvalifikovanou pomoc při přípravě smlouvy, dokáži identifikovat potencionální tzv. slabá místa a zajistit je. Kompetentně vypracovaná smlouva je klíčem k úspěchu a ziskovosti jakéhokoli podnikání neboli výdělečné činnosti.

Vypracování smlouvy vyžaduje zvláštní péči a právní gramotnost. Každá uzavřená smlouva nebo smluvní vzor musí být vypracovány samostatně pro každého klienta a pro každou situaci, aby se předešlo komplikacím v budoucnosti. Musí být zohledněny základní body, např. daňový systém smluvních stran, povaha a typ předmětu smlouvy, způsoby, metody a načasování plateb a přijetí finančních prostředků na základě smlouvy, jakož i mnoho dalších bodů.

Současné právní předpisy stanoví pro fyzické a právnické osoby obrovskou škálu typů smluv. K uzavření jakékoli z nich je potřeba její správné a profesionální sepsání. Pokud je pro vás obtížné smlouvu sepsat samostatně a nejste obeznámeni s normami současné legislativy, stejně jako s praxí uplatňování práva, doporučuji vám se obrátit na kompetentního právníka. Zákonně kompetentní a profesionální sepisování smluv zajišťuje efektivitu vaší obchodní činnosti.

Také nabízím služby pro vypracování vnitropodnikových směrnic. Každá účetní jednotka má ze zákona povinnost vypracovat a pravidelně aktualizovat vnitropodnikové směrnice. Jedná se o určité vnitřní pokyny/nástroje, jejichž účelem je jednak informovat o povinnostech vyplývajících pro účetní jednotku ze zákona, jednak určit firemní pravidla a pokyny. V tomto případě nejde zobecnit vnitropodnikové směrnice nebo vytvořit určitý vzor, jelikož každá společnost je individuální a potřebuje profesionální přístup.

Pokud budete mít zájem o vypracování jakékoli smlouvy, vnitropodnikových směrnic nebo jiný dotaz ohledně přípravy dokumentace v oblasti korporátního práva, neváhejte mě kontaktovat.

Zajímá vás jiná oblast obchodního práva? Kontaktujte mě.
Hledáte jiné právní služby?