SlužbyTrestní právoPříprava odvolání či odporu

Příprava odvolání či odporu


Odvolání a odpor jsou opravnými prostředky v trestním řízení. Odvolání se podává proti rozsudku. Odpor je podáván proti jinému druhu odsuzujícímu rozhodnutí, a to proti trestnímu příkazu. Právo na odvolání a odpor se řadí mezi základní práva odsouzeného v rámci trestního řízení.

Byl-li proti vám vydán trestní rozsudek nebo příkaz, s jejichž obsahem nesouhlasíte, je základní obranou právě odvolání nebo odpor. V trestním řízení jsou lhůty pro podání odvolání či odporu poměrně krátké. Konkrétně máte dle trestního řádu právo na podání odvolání ve lhůtě 8 (osmi) dnů od doručení opisu rozsudku. Lhůta pro podání odporu činí rovněž 8 (osm) dnů.

Příprava odvolání a odporu v trestním řízení.

Každá trestní kauza je specifická a v každé situaci je nutné ve prospěch klienta využít konkrétní okolnosti daného případu (ať se jedná o konkrétní důkaz, výslech svědka, znalecký posudek či jiný důkazní prostředek). Rozhodně nelze klientům doporučit využití různých vzorových odvolání, podání nebo vzorů stížností dostupných na internetu. Neodborně připravený opravný prostředek velmi pravděpodobně způsobí více škody než užitku a i v případě následného zapojení advokáta mohou být po podání nesprávně formulovaného odvolání šance na úspěch ve věci minimální.

Podáváte-li odvolání proti rozsudku, je prostor pro práci advokáta značně omezen, jelikož vydání rozsudku předcházela nezanedbatelná část trestního řízení. Advokát má tedy poměrně omezený prostor pro svoji práci. Ani zde však nelze vyloučit úspěch ve věci. Vždy je však nutné důkladné osobní projednání celého případu s advokátem, aby byla strategie nastavena co možná nejlépe a byla promítnuta již do samotného odvolání.

Zajímá vás jiná oblast trestního práva? Využijte úvodní schůzky.
Hledáte jiné právní služby?