SlužbyPrávo nemovitostíPronájem nemovitosti

Pronájem nemovitosti


Téměř každý se ve svém životě pravděpodobně setkal s pronájmem bytu, domu nebo kancelářských prostor pro své podnikání či výrobní haly pro své výrobní účely. Ať už jste v pozici pronajímatele nebo v pozici nájemce, je vždy vhodné mít nájem jakékoliv nemovité věci řádně smluvně ošetřený, aby byly Vaše práva a nároky co možná nejlépe chráněny.

Z pozice pronajímatele je vždy vhodné mít připravenou kvalitní nájemní smlouvu, která je v případě problémů s nájemcem zásadním dokumentem pro vymáhání dlužných částek nebo jiných nároků pronajímatele (náprava poškození nemovitosti, úhrada souvisejících nákladů a dlužných částek apod.).

Z pozice nájemce je určitě dobré vědět, k čemu se nájemní smlouvou zavazujete. Nájmy nemovitostí (zejména tedy nájmy bytů a domů) jsou přísně regulovány zákonem a není radno se nájemní smlouvou zavazovat k čemukoliv, co by bylo protizákonné. Je častou praktikou pronajímatelů, že do nájemní smlouvy k bytu uvedou řadu povinností pro nájemce a spoléhají na to, že nájemce je beze zbytku splní, protože ve smlouvě to je přeci napsané. Nemusí tomu tak však být vždy. Zákonná úprava nájemci dává určitá práva, a naopak zakazuje některá ujednání, která se však ve smlouvě často vyskytují (např. právo pronajímatele bez udání důvodu vypovědět nájem bytu uzavřený na dobu určitou).

Mezi nejčastější nešvary ve smlouvách o nájmu bytu patří například možnost jednostranné výpovědi ze strany pronajímatele, téměř neomezená možnost výpovědi nájmu bytu na dobu určitou, zákaz chování domácích zvířat, překračování maximálního limitu pro kauci nebo neposkytování úroků z této kauce po dobu, po kterou nájem bytu trvá.

V obchodních vztazích (nejčastěji pronájmy kancelářských nebo jiných prostor k podnikání) je smluvní volnost stran naopak mnohem méně omezená a svázaná zákonem a velmi obecně řečeno v takových případech platí téměř vše, co je ve smlouvách napsané.

Dalším zásadním okamžikem je příprava a podpis předávacího protokolu, bez kterého předání nemovitosti nelze doporučit ani jedné ze smluvních stran.

Ať již jste pronajímatelem nebo nájemcem, dobře připravená nájemní (či případně podnájemní) smlouva je základem pro Vaše klidné spaní. Je nutné zmínit, že samotné sepsání kvalitní smlouvy nemusí nutně vyřešit a předejít veškerým potenciálním problémům spojeným s nájmem. Dobrá smlouva však mnohonásobně zvyšuje Vaše šance, že se Vašich nároků z nájmu plynoucích (nejčastěji peněžitých plnění) u soudu spíše domůžete.

Zajímá vás jiná oblast práva nemovitostí? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?