SlužbyPrávo finančních institucíSpolupráce s pověřenými zástupci

Spolupráce s pověřenými zástupci


V případě, že má finanční instituce zájem o poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce (dle předchozího zákona o platebním styku obchodní zástupce), je potřeba pověřeného zástupce registrovat v systému České národní banky.

V případě, že pověřeného zástupce využívá platební instituce, musí rovněž splnit řadu požadavků na jeho kvalitu. Zejména musí platební instituce zajistit, aby byly vnitřní kontrolní mechanismy pověřeného zástupce vhodné z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pověření zástupci platební instituce musí rovněž být důvěryhodní, odborně způsobilí a musí mít dostatek zkušeností z hlediska řádného a obezřetného poskytování platebních služeb.

Splnění výše uvedených požadavků musí vždy zkontrolovat a následně zajistit platební instituce.

Máte-li zájem o přípravu smlouvy s pověřeným zástupcem, přípravu vnitřních předpisů ohledně kontroly a spolupráce s pověřenými zástupci nebo jinou konzultaci v této oblasti, neváhejte mě kontaktovat.

Zajímá vás jiná oblast práva finančních institucí? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?