SlužbySprávní právo

Správní právo


Dopustili jste se přestupku a bylo proti Vám zahájeno přestupkové řízení? Byla u Vás provedena kontrola ze strany orgánů státní správy a nyní řešíte její důsledky? Byla Vám spáchaným přestupkem způsobena škoda na majetku či jiná újma? Žádáte o stavební či jiné povolení a příslušný úřad je nečinný a nedodržuje zákonem stanovené lhůty? Jste jednatelem nebo společníkem společnosti a je proti Vaší společnosti vedeno přestupkové řízení pro porušení zákonných povinností?

Správní právo v sobě zahrnuje veškeré výše uvedené situace a dále mnohé další, jako například právo územních samosprávných celků, řízení před živnostenským nebo finančním úřadem nebo většinu oprávnění k podnikání na území České republiky. V případě, potřebujete s čímkoliv z výše uvedeného poradit, neváhejte se na mě obrátit.

Zajímá vás jiná oblast správního práva? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?

Rovněž by vás mohla zajímat žádost o výmaz osobních údajů z Evidence nežádoucích osob a Schengenského informačního systému II. generace.