SlužbySprávní právoSprávní řízení

Správní řízení


Správní řízení je zahajováno buďto z moci úřední, na základě žádosti nebo v případě přestupkového řízení např. na základě oznámení o přestupku.

S klienty nejčastěji řeším správní řízení ve věcech pobytu na území České republiky (dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt, zaměstnanecká karta, modrá karta apod.) nebo příležitostně řízení ve věcech mezinárodní ochrany dle zákona o azylu (tj. azylové řízení) a s tím často související řízení o přípustnosti vydání občanů do třetích zemí (tzv. extradiční řízení). Po předchozí dohodě vás mohu v případě zájmu zastoupit i v jiných typech správního řízení.

Pro klienty v  rámci uvedených typů správních řízení standardně připravuji sepis příslušných návrhů, přípravu žádostí, poskytuji komplexní právní poradenství v průběhu celého správního řízení (včetně žalob či jiných opatření proti nečinnosti příslušného správního orgánu v případech, kdy správní orgán nevydává rozhodnutí v zákonných lhůtách) a v případě negativního výsledku pro klienta rovněž připravuji podání odvolání či stížnosti.

V případě zájmu klienta mohu po předchozí dohodě poskytnout právní poradenství i v jiných oblastech správního práva (např. v řízeních před Českým telekomunikačním úřadem, Státním ústavem pro kontrolu léčiv či různými ministerstvy).

Současně zastupuji klienty (obviněné i poškozené) v řízení přestupkovém.

Správní orgány velmi často vystupují ze silnější pozice (tzv. vrchnostenské) a kvalifikovaná pomoc advokáta může klientům v těchto řízeních ušetřit značné množství času i peněžních prostředků. Pokud potřebujete pomoc v rámci správních řízení, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Zajímá vás jiná oblast občanského a rodinného práva? Kontaktujte mě.
Hledáte jiné právní služby?