SlužbyPracovní právo Vnitřní předpisy zaměstnavatele

Vnitřní předpisy zaměstnavatele


Zákoník práce ve svém § 305 dává zaměstnavateli možnost vydat vnitřní předpis, kterým může stanovit práva a povinnosti pro své zaměstnance.

Vydání vnitřního předpisu zaměstnavatele může značně formalizovat a do určité míry zjednodušit pracovní i jiné procesy ve společnosti. Současně vnitřní předpis může stanovit některé povinnosti pro zaměstnance, jejichž porušení by mohlo být ze strany zaměstnavatele sankcionováno (v některých případech i okamžitým ukončením pracovního poměru).

Zákoník práce současně zakazuje v rámci vnitřního předpisu stanovit zaměstnanci přehnané povinnosti nebo zkrátit jeho práva, která jsou garantována zákoníkem práce a dalšími právními předpisy. Vnitřní předpisy zaměstnavatele tedy musí být pečlivě formulovány v souladu s aktuální právní úpravou. V opačném případě se zaměstnavatel vystavuje riziku sankcí ze strany např. pracovního úřadu nebo žalobě ze strany svých zaměstnanců (v některých případech i ze strany svých bývalých zaměstnanců).

Vnitřní předpis musí být vydán vždy písemně.

Vnitřním předpisem může být upravena široká škála záležitostí uvnitř společnosti (zaměstnavatele), jako například postupy při odvolání vedoucího zaměstnance, pro užívání firemního automobilu, pro změny pracovního poměru, pro předávání směny, pro procesy ve výběrovém řízení a mnohé další.

Máte-li zájem o přípravu vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo konzultaci ohledně vašich stávajících předpisů, neváhejte se na mě prosím obrátit.

Zajímá vás jiná oblast pracovního práva? Kontaktujte mě.
Hledáte jiné právní služby?