SlužbyTrestní právoPříprava stížnosti v trestním řízení

Vzor stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání


Stížnost je základním opravným prostředkem v trestním právu. Podává se proti řadě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, nejčastěji však proti usnesení o zahájení trestního stíhání.

Na této stránce si můžete za úhradu stáhnout OBECNÝ vzor stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání připravený advokátem. Před stažením vzoru prosím věnujte důkladnou pozornost níže uvedeným informacím, abyste se mohli rozhodnout, zda vzor stížnosti skutečně využijete či nikoliv.

Vzor stížnosti z pochopitelných důvodů nemůže obsahovat napadení konkrétních skutkových okolností Vašeho případu, označení konkrétních důkazů nebo podrobnou právní argumentaci pro Váš případ, ve kterém proti Vám bylo zahájeno trestní stíhání (toto bez bližšího seznámení se s Vaší situací není možné!).

Pro přípravu komplexní stížnosti je nutné kontaktovat advokátní kancelář na těchto kontaktních údajích, celou věc s advokátem důkladně projednat a poté zvážit podání plnohodnotné stížnosti s uvedením konkrétních informací, skutkových tvrzení a právní argumentace zohledňující konkrétně veškerá specifika Vaší situace.

Podání stížnosti tak, jak byla připravena ve vzorovém formátu, však v souladu s trestním řádem zajistí následující:

  1. Nadřízený orgán (nejčastěji státní zástupce, je-li stížnost podána proti rozhodnutí policejního orgánu nebo vyšší státní zástupce, je-li stížnost podána proti rozhodnutí státního zastupitelství) při rozhodování o stížnosti uplatní tzv. revizní princip, což zjednodušeně znamená, že přezkoumá správnost všech výroků usnesení o zahájení trestního stíhání a současně přezkoumá i řízení předcházející napadenému usnesení (viz ustanovení § 147 odst. 1 trestního řádu);

  2. Formulace vzorové stížnosti zajistí, že budete řádně informováni o důležitých skutečnostech a okolnostech, o kterých máte právo jako být informován jako obviněný (viz ustanovení § 165 trestního řádu);

  3. Podání stížnosti dá orgánům činným v trestním řízení najevo, že se zahájením trestního stíhání nesouhlasítetoto může mít vliv na další průběh trestního řízení! Pokud zvažujete využití tzv. odklonů dle trestního řádu, nemělo by podání stížnosti na další proces mít vliv, ale vždy je lepší celou záležitost konzultovat s obhájcem.

Podání vzorové stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání může, avšak nemusí, vést k zastavení trestního stíhání. Šanci na zastavení trestního stíhání ještě před podáním obžaloby zvyšuje právní a jiná argumentace připravená konkrétně pro Váš případ, kterou však VZOROVÁ stížnost neobsahuje. Toto je nutné s obhájcem projednat vždy osobně.

Skutečnosti uvedené ve stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání do značné míry již na samém začátku trestního řízení nastavují strategii Vaší obhajoby, a proto není možné bez bližšího projednání s advokátem žádné takové skutečnosti uvádět.

Vzorová stížnost však zajistí přezkum a prověření napadeného usnesení nadřízeným orgánem, a to včetně řízení, které vydání usnesení předcházelo a další přínosy uvedené výše.

Dalším benefitem podání vzorové (tzv. blanketní) stížnosti je získání času pro vyhledání obhájce, shromáždění podkladů pro svoji obhajobu a případné další kroky, které uznáte za vhodné.