SlužbySprávní právoSprávní žaloba proti rozhodnutí

Správní žaloba proti rozhodnutí


Správní žaloba neboli žaloba proti rozhodnutí správního orgánu je standardním ochranným nástrojem proti nezákonnému nebo nedostatečně odůvodněnému rozhodnutí správního orgánu. Žalobce se správní žalobou může domáhat zrušení rozhodnutí správního orgánu.

Standardní lhůta pro podání správní žaloby činí 2 měsíce od doručení písemného vyhotovení napadeného rozhodnutí, není-li konkrétním právním předpisem stanovena lhůta odlišná. Před podáním správní žaloby je nutné, aby žalobce vyčerpal dostupné řádné opravné prostředky, jinak nebude správní žaloba přípustná.

Správní žaloba musí splňovat formální požadavky stanovené zákonem, jinak může být příslušným soudem odmítnuta. Žalobu je současně nutné podat ke správnému soudu.

Typickým příkladem rozhodnutí, proti kterému za klienty často podávám tzv. správní žalobu, je rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky ve věci mezinárodní ochrany neboli rozhodnutí ve věci azylu. V uvedeném případě je standardní dvouměsíční lhůta zkrácena na pouhých 15 dní. Příležitostně pro klienty připravuji žaloby proti rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Při podání správní žaloby je nutné dodržet zákonem stanovený proces, řadu formálních podmínek a zejména lhůty pro její podání. Nedodržení poměrně formalizovaného procesu může vést k odmítnutí správní žaloby.

Máte-li zájem o přípravu žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, neváhejte se na mě obrátit co nejdříve, aby byl dostatek času pro přípravu řádné argumentace a aby byly šance na úspěch vaší žaloby co možná největší.

Zajímá vás jiná oblast správního práva? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?