SlužbyKorporátní právoZaložení společností

Založení společností


V dnešní době lidé obvykle dávají přednost založení vlastního podniku (tedy společnosti, někdy „lidsky“ označováno jako založení firmy). Aby bylo možné oficiálně a legálně provádět jakoukoli výdělečnou činnost, je nutné společnost řádně a správně založit a registrovat.

Společnost (neboli obchodní korporace) je fiktivní útvar se zákonem přiznanou či uznanou právní osobností (subjektivitou), tj. právem přiznaná způsobilost nabývat a mít práva a povinnosti v mezích právního řádu. Obchodní korporace se člení na několik typů a podtypů, proto je vhodné si předem promyslet základní body, které od vašeho nového podnikání očekáváte, abych vám mohl nabídnout nejlepší řešení právě pro vás.

Pravděpodobně nejčastěji zakládanou společností v České republice je společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Méně častou formou je akciová společnost (a.s.), obě formy se řadí mezi tzv. kapitálové společnosti. Alternativou ke kapitálovým společnostem jsou společnosti osobní, kam patří veřejná obchodní společnost (v.o.s.) nebo komanditní společnost (k.s.).

Každá z uvedených forem má své výhody a nevýhody. Nepochybně největší výhodou kapitálových společností je ručení do výše vkladu (tj. nikoliv celým svým majetkem). Nevýhodou kapitálových společností může být mj. administrativní náročnost spojená s jejich činností, tzv. dvojí zdanění zisku (na straně společnosti a následně na straně společníka) nebo možné související korporátní spory v případě více společníků. Výhodami osobních společností mohou být pouze jedno zdanění zisku, lehčí vystoupení ze společnosti nebo snadnější řešení otázek týkajících se společností.

Zakládání společnosti je tzv. dvoufázové a vyžaduje nejen dostatek dokumentů, ale i dostatek vašeho času pro zajištění veškerých potřebných úkonů a jednání.

Co se týče první fáze – fáze založení – tato vyžaduje dokumentaci, kam patří mj. společenská smlouva, kterou ve valné většině případů sepisuje notářská kancelář, skrze kterou se společnost zakládá a spolupráci s níž se při založení společnosti nevyhnete. Dalšími dokumenty jsou různá čestná prohlášení, výpisy z rejstříku trestů nebo souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti.

V případě vašeho zájmu mohu doporučit spolehlivou notářskou kancelář, se kterou byla spolupráce vždy bezproblémová.

Druhá fáze – fáze vzniku – tato nastává zápisem společnosti do obchodního rejstříku.

Rád ušetřím váš čas, který je v současné době nejdůležitější hodnotou a v případě zájmu mohu na základě vámi udělené plné moci s úředně ověřeným podpisem nabídnout komplexní zajištění tohoto nelehkého procesu bez vaší fyzické účasti.

Zajímá vás jiná oblast obchodního práva? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?