SlužbyPracovní právo Zastoupení zaměstnavatelů

Zastoupení zaměstnavatelů před soudy


Nejsou výjimkou situace, kdy skončení pracovního poměru provází silně negativní emoce nebo že v průběhu pracovního vztahu dojde ke konfliktům mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem.

Řadu těchto situací se podaří vyřešit smírně (tzv. dohodou).

V situacích, kdy není možné nalézt smírné řešení a celá věc skončí před soudem je však již vhodné využít služeb advokáta při hájení svých zájmů.

Zaměstnanec je v pracovním vztahu obecně považován za tzv. slabší stranu. Velmi často tedy musí zaměstnavatel před soudem prokazovat, že splnil veškeré své zákonné povinnosti nebo naopak, že se žádného protiprávního jednání nedopustil.

V soudních řízeních proti zaměstnancům je nutné vhodně využít všech dostupných informací a důkazů ve prospěch zaměstnavatele (v těchto soudních řízení leží tzv. důkazní břemeno na zaměstnavateli, tedy zaměstnavatel má často povinnost tvrdit a dokázat soudu některé skutečnosti, aby soud nerozhodl v jeho neprospěch).

V případě zájmu vám mohu nabídnout komplexní právní služby před hrozícím nebo již probíhajícím soudním sporem a v průběhu celého procesu budu důsledně hájit vaše oprávněné zájmy.

Zajímá vás jiná oblast pracovního práva? Kontaktujte mě.
Hledáte jiné právní služby?