SlužbyTrestní právoObhajoba právnických osob

Obhajoba právnických osob


Trestní odpovědnost právnických osob se v České republice řídí samostatným zákonem. Řízení proti právnickým osobám (společnostem) má svá určitá specifika. Aby se společnosti těmto řízením vyhnuly nebo aby z nich vyšly tzv. vítězně, musí vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat, aby předcházely trestné činnosti, resp. aby omezovaly svoji odpovědnost v případech, kdy se trestné činnosti dopustí fyzická osoba, která je se společností nějakým způsobem spojena.

Základním nástrojem, který může společnost zbavit odpovědnosti za trestnou činnost jejích zaměstnanců je tzv. compliance program. Obecně řečeno se jedná o opatření, které právnická osoba implementuje do svých aktivit za účelem prevence trestné činnosti. Nejčastěji se jedná o školení, různé prevenční programy, vnitřní směrnice společnosti, které upravují její činnost nebo průběžné a následné kontroly ze strany výše postavených zaměstnanců.

Příprava compliance programu vždy zahrnuje audit stávajícího stavu, následnou analýzu zjištěných nedostatků a přípravu nápravných či preventivních opatření.

V případě, kdy proti právnické osobě již je zahájeno trestní řízení pro činnost některého jejího zaměstnance, mohu nabídnout právní služby a právní zastoupení v trestním řízení. Řádná právní podpora v trestním řízení může zmírnit nebo plně eliminovat důsledky trestního řízení pro společnost.

Případné tresty, které mohou být právnické osobě dle příslušného zákona uloženy mohou být velmi citelné až likvidační. Jedná se například o propadnutí majetku právnické osoby, peněžitý trest (pokuta), zákaz činnosti či zákaz plnění veřejných zakázek nebo může skončit až zrušením právnické osoby.

Zajímá vás jiná oblast trestního práva? Využijte úvodní schůzky.
Hledáte jiné právní služby?