blankOutsourcing právních služeb

Právní služby pro podnikatele, firmy, startupy

Právní služby v různých oblastech podnikání. Efektivní řešení veškerých problémů souvisejících s provozováním komerčních i nekomerčních činností. Řešení sporů v procesu podnikání. 

telegram
blank
blankPrávní služby Praha 3

Právní služby pro podnikatele - záruka zachování dobrého jména a majetku

Poskytuji odborné poradenství. Pomáhám řešit konkrétní problémy související s podnikáním a nabízím dlouhodobou právní podporu.

blank

Právnické osoby

  • Registrace a reorganizace podniků 
  • Zkoumání dokumentů a vypracovávání právní dokumentace
  • Podpora auditů, výběrových řízení, jednání a transakcí
  • Řešení sporů a obhajoba zájmů společnosti u soudu
blank

Individuální podnikatelé

  • Daňová podpora 
  • Analýza smluv s protistranami a partnery
  • Vymáhání pohledávek
  • Řešení pracovních konfliktů a ochrana práv u soudu
blankPrávní poradenství

Jaké jsou výhody komplexních předplacených právních služeb pro firmy?

Právní outsourcing je spolehlivou obranou vašeho podnikání. Právník je plně ponořen do činnosti společnosti nebo soukromého podnikatele a řeší určité úkoly. Dobrý právník pro podnikání rozumí právu a sleduje změny v zákonech, organizuje kompetentní podporu při plánovaných i neplánovaných kontrolách ze strany kontrolních orgánů, pečlivě zkoumá dokumenty před uzavřením transakcí, což pomáhá předcházet finančním ztrátám a minimalizovat rizika, a také reguluje případné spory a v případě potřeby hájí zájmy klienta u soudu. 

blank

Rusky mluvící právník

Hovořím plynně rusky, česky a anglicky, takže mohu snadno vyřešit všechny problémy s klientem, jednat s regulačními orgány a protistranami.

blank

Spolehlivá ochrana podnikání

Pomáhám podnikat v souladu se zákonem, vyhnout se přestupkům a pokutám, kvalifikovaně vypracovávat dokumenty, včas podávat zprávy, řešit spory s maximálním přínosem pro klienta.

blank

Důvěrnost

Informace o firmě a jejích majitelích získané v průběhu řešení právních problémů nejsou zveřejňovány ani předávány třetím stranám.

blank

Profesionalita

Advokátní praxi vykonávám již více než 10 let a rozumím složitostem českého práva, zejména v oblasti registrace/likvidace podniků, pracovního a trestního práva.

blank

Systémový přístup

Studuji činnost klienta a poskytuji odborné rady, doporučení a právní pomoc přizpůsobenou dané situaci, pomáhám chránit zájmy klienta v mimosoudních a soudních řízeních.

blank

Řešení případných právních problémů

Pomáhám řešit veškeré problémy spojené s provozem podniku, včetně řešení pracovních sporů a problémů s regulačními orgány, vymáhání pohledávek, zastupování u soudu atd.

blankGarance 

Upřímnost při práci s klientem

Provádím kontrolu dokumentace a pomáhám řešit případné problémy a konflikty, které vznikají v průběhu podnikání. Poskytuji právní poradenství pro podnikatele, vysvětluji právní předpisy, posuzuji šance klienta na úspěch v soudním sporu a sděluji možné varianty řešení sporu. 

Poptat služby
advokáta

Zanechat poptávku 

Zavolejte na číslo 

Napište mi v messengeru 

nebo na mail 

blankAdvokátní služby

Outsourcing právních služeb

Právní služby v různých oblastech podnikání. Poskytuji právní pomoc zástupcům malých, středních i velkých podniků. Pracuji se soukromými podnikateli a společnostmi různých organizačních a právních forem. 

blankZkušený advokát v Praze 

Cena služeb advokáta

Úvodní konzultace

prošetření žádosti klienta, analýza situace a určení požadovaných právních služeb 

2 000

bez DPH

Plná právní podpora

Konzultace, příprava dokumentů, hodnocení rizik, podpora při auditu, řešení sporů, zastupování u soudu 

NA VYŽÁDÁNÍ
blankFAQ

Časté otázky

Nejprve se uskuteční úvodní konzultace, během níž se prozkoumají zvláštnosti podniku a projednají se služby, které má právník poskytovat. Poté se podepíše smlouva, v níž se stanoví doba poskytování právní podpory podniku.  

V případě jednorázové práce právník provede potřebné úkony a dostane zaplaceno, a pokud se jedná o dlouhodobou spolupráci, specialista řeší všechny problémy, které v procesu vznikají, a podává měsíční zprávu.

Komplexní právní servis podnikání pomáhá zajistit zákonný a stabilní provoz společnosti nebo soukromého podnikatele, minimalizovat rizika, vyhnout se pokutám a dalším problémům. V takovém případě právník pohotově reaguje na vzniklý konflikt a nabízí možnosti jeho řešení. Právník je přítomen při všech kontrolách a řeší problémy s kontrolními orgány. 

Uzavřením smlouvy o komplexních právních službách získáte plnou koncentraci na své podnikání, efektivní řešení sporů, včasné podávání stížností, žalob a žádostí příslušným orgánům, jakož i odvolání proti pokutám a soudním rozhodnutím.

Klient platí za službu na konci každého měsíce po obdržení zprávy o provedené práci. V některých případech, například když je třeba ověřit dokumenty nebo zaplatit poplatek, může advokát obdržet zálohu. Také některé služby, které nejsou uvedeny ve smlouvě, může advokát poskytnout dodatečně za úplatu. 

Náklady na právní služby se vypočítávají individuálně, protože závisí na objemu a složitosti práce, na úkolech, které je třeba vyřešit. 

Poskytuji všechny druhy právních služeb souvisejících s podnikáním. Řeším i ty nejsložitější problémy, řeším pracovněprávní konflikty a hájím zájmy klienta u soudu.

Ano. Provádím právní kontrolu dokumentace, zjišťuji, zda je v souladu s českým právem, identifikuji chyby a nesrovnalosti a následně vysvětluji, co je špatně, proč a jak to napravit.

Pomůžu vám také správně sepsat smlouvy, dohody a další dokumenty potřebné pro práci a v případě potřeby vypracuji strategii shromažďování dokumentů pro obhajobu u soudu.

Zaměstnanci advokátní kanceláře jsou specialisté, kteří se zaměřují na činnost konkrétní společnosti a jsou hluboce ponořeni do specifik jejího fungování. To je výhoda. Často však nemají správné znalosti v různých oblastech práva, aby mohli účinně řešit všechny otázky a problémy, kterým může podnik čelit. 

Každý podnik má své vlastní nuance: majetek, daně, zboží/služby, personál, příjmy a výdaje. Právník může pracovat se všemi těmito aspekty – v závislosti na úkolu, problému nebo vzniklém konfliktu. A zde je důležité, aby právník pro podnikání rozuměl složitostem jak pracovního, tak podnikového práva, práva duševního vlastnictví a dokonce i trestního práva. Objednáním právní služby získáte soubor služeb a zkušeného právníka, který vám pomůže vyřešit jakýkoli požadavek a hájit vaše práva, a to i u soudu.

Advokacii se věnuji více než 10 let, jsem zapsán v České advokátní komoře a mám úspěšné zkušenosti s obhajobou u soudu. Vždy důkladně prostuduji problematiku, kterou klient řeší, provedu audit dokumentace, najdu nedostatky a dám doporučení, jak situaci napravit. Pomáhám správně, rychle a s maximálním přínosem pro klienta vypracovat firemní dokumenty a vyřešit tak případné spory. Zájmy klienta hájím mimosoudně i před soudem. 

Nabízím řadu služeb pro společnosti různých forem vlastnictví a soukromé podnikatele. Pro konzultaci volejte nebo pište na messengery.