Advokátní služby


Nejčastěji poskytuji komplexní právní služby v níže uvedených oblastech práva. Advokátní služby poskytuji v českém,
ruském i anglickém jazyce. Běžně spolupracuji s fyzickými osobami a s malými či středně velkými podniky.

Vyberte si oblast práva kterou chcete řešit:

Poskytuji komplexní advokátní služby. Pomůžu vám v oblastech práva a s právními úkony, které k danému tématu náleží. Nejčastěji řeším záležitosti a spory z kategorie občanského a rodinného práva. Specializuji se na právo pro finančních institucí (fintech) a s tím spojené korporátní právo. Samozřejmostí je, že vám pomůžu i v běžných agendách, jako je právo nemovitostí a pracovní právo, kde pomáhám fyzickým i právnickým osobám.

Zastupuji klienty také ve věcech trestního práva a správního práva, které se nejčastěji týká různých trestných činů a přestupků. Svým klientům také pomáhám i s ochrannými známkami a dalšími druhy ochrany duševního vlastnictví.

V neposlední řadě pro podnikatelské i soukromé subjekty nabízím i komplexní správu a právní podporu při vymáhání pohledávek.

Kamenná pobočka kanceláře se nachází v Praze na adrese Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 – Žižkov. Právní služby však po dohodě poskytuji rovněž v Liberci i Karlových Varech.

Pro firmy i skupiny jednotlivců pořádám právní školení, kde informuji o náležitostech, které vyžaduje zákon nebo poskytuji rady a tipy týkající se konkrétní právní oblasti, ale také připravuji individuální školení pro zájmové skupiny, například nově na téma Zákon o realitním zprostředkování pro realitní kanceláře a jejich makléře.

Pomůžu vám s vymáháním
dluhu za vašimi dlužníky
Nabízím komplexní právní
podporu při vymáhání
pohledávek.
Spolupracuji s několika exekutory
i notářskými kancelářemi,
což zajistí maximální efektivitu.

Více o vymáhání pohledávek

Ochranné známky
• Patenty
• Užitné vzory
• Průmyslové vzory
• Nekalá soutěž
• Licenční smlouvy
• Autorské právo
. Know-how

Více o duševním vlastnictví