SlužbyTrestní právoPříprava stížnosti v trestním řízení

Příprava stížnosti v trestním řízení


Stížnost je základním opravným prostředkem v trestním právu. Podává se proti řadě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, nejčastěji však proti usnesení o zahájení trestního stíhání.

Vzor stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání ke stáhnutí

Příprava stížnosti proti usnesení o zahájení trestního řízení je zásadním úkonem v trestním řízení. Jedná se ve většině případů o první možnost obviněného k jeho přímému vyjádření ke skutečnostem, které mu jsou kladeny za vinu. Obsah stížnosti je tedy pro nastavení taktiky obhajoby a následné trestní řízení zcela zásadní.

Stížnosti v trestním řízení

Je nutné zmínit, že lhůta pro podání stížnosti je velmi krátká a činí pouhé 3 (tři) dny ode dne oznámení usnesení obviněnému. Její nepodání pochopitelně nutně nemusí znamenat odsouzení v konkrétní trestní kauze. Nelze však vyloučit, že opomenutí podání včasné a řádně odůvodněné stížnosti může na konkrétní trestní řízení mít negativní vliv.

Skutečnosti uvedené ve stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání do značné míry již na samém začátku trestního řízení stanoví strategii obhajoby a ve svém důsledku mohou vést k zastavení či případně jiným skončení trestního stíhání jako je například podmíněné zastavení trestního stíhání.

Bylo-li vám doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání nebo se již nacházíte v pozdější fázi trestního řízení, neváhejte se na mě co nejdříve obrátit, aby mohla být vaše práva během trestního řízení důsledně hájena.

Zajímá vás jiná oblast trestního práva? Využijte úvodní schůzky.
Hledáte jiné právní služby?