Advokátní služby

Příprava stížnosti v trestním řízení

Stížnost je základním opravným prostředkem v trestním právu. Podává se proti řadě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, nejčastěji však proti usnesení o zahájení trestního stíhání. 

Vzor stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání ke stáhnutí

Příprava stížnosti proti usnesení o zahájení trestního řízení je zásadním úkonem v trestním řízení. Jedná se ve většině případů o první možnost obviněného k jeho přímému vyjádření ke skutečnostem, které mu jsou kladeny za vinu. Obsah stížnosti je tedy pro nastavení taktiky obhajoby a následné trestní řízení zcela zásadní.

Je nutné zmínit, že lhůta pro podání stížnosti je velmi krátká a činí pouhé 3 (tři) dny ode dne oznámení usnesení obviněnému. Její nepodání pochopitelně nutně nemusí znamenat odsouzení v konkrétní trestní kauze. Nelze však vyloučit, že opomenutí podání včasné a řádně odůvodněné stížnosti může na konkrétní trestní řízení mít negativní vliv. 

Skutečnosti uvedené ve stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání do značné míry již na samém začátku trestního řízení stanoví strategii obhajoby a ve svém důsledku mohou vést k zastavení či případně jiným skončení trestního stíhání jako je například podmíněné zastavení trestního stíhání.

Bylo-li vám doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání nebo se již nacházíte v pozdější fázi trestního řízení, neváhejte se na mě co nejdříve obrátit, aby mohla být vaše práva během trestního řízení důsledně hájena.