SlužbyTrestní právoPříprava stížnosti v trestním řízení

Příprava stížnosti v trestním řízení


Stížnost je základním opravným prostředkem v trestním právu. Podává se proti řadě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, nejčastěji však proti usnesení o zahájení trestního stíhání.

Příprava stížnosti proti usnesení o zahájení trestního řízení je zásadním úkonem v trestním řízení. Jedná se ve většině případů o první možnost obviněného k jeho přímému vyjádření ke skutečnostem, které mu jsou kladeny za vinu. Obsah stížnosti je tedy pro nastavení taktiky obhajoby a následné trestní řízení zcela zásadní.

Je nutné zmínit, že lhůta pro podání stížnosti je velmi krátká a činí pouhé 3 (tři) dny ode dne oznámení usnesení obviněnému. Její nepodání pochopitelně nutně nemusí znamenat odsouzení v konkrétní trestní kauze. Nelze však vyloučit, že na řízení může mít negativní vliv.

Bylo-li vám doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání, neváhejte se na mě co nejdříve obrátit, aby mohly být vaše práva během trestního řízení důsledně hájena.

Zajímá vás jiná oblast trestního práva? Kontaktujte mě.
Hledáte jiné právní služby?