Advokátní služby

Finanční instituce

Uvažujete o založení konkrétní finanční instituce? Již procházíte licenčním procesem u České národní banky a je nutné již předložené dokumenty doplnit či upravit? Potřebujete pomoci s přehledem povinností vztahujících se ke konkrétnímu typu finanční instituce? Potřebujete připravit či upravit jednotlivé vnitřní předpisy společnosti tak, aby odpovídaly zákonným požadavkům? Potřebujete pomoci s nastavením řídícího a kontrolního systému finanční instituce? 

Právo finančních institucí se v České republice týká zejména společností poskytujících platební služby. Konkrétně se jedná o poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, platební instituce, instituce elektronických peněz, vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a správce informací o platebním účtu. 

S čím vám pomůžu:

Většina činností výše uvedených poskytovatelů platebních služeb je důsledně regulována a příslušné společnosti musí plnit řadu zákonných povinností vyplývajících z českých i evropských právních předpisů. Neváhejte se na mě obrátit v případě, že máte otázky k výše uvedeným situacím nebo požadujete přípravu podkladů pro získání licence k poskytování platebních služeb. 

Chcete projednat Vaši situaci?
telegram