SlužbyPrávo finančních institucíPříprava obchodních podmínek

Příprava všeobecných obchodních podmínek


Všeobecné obchodní podmínky jsou základem pro poskytování právních služeb. Každý zřízený platební účet či každé poukázání peněžních prostředků (převod peněžních prostředků) podléhá podmínkám, které si instituce sjedná s klientem.

Tyto podmínky jsou povětšinou poměrně rozsáhlé a současně musí obsahovat řadu ustanovení a informací, které vyžaduje zákon o platebním styku.

Pro platební instituce i poskytovatele platebních služeb malého rozsahu jsme připravili již řadu všeobecných obchodních podmínek, které v minulosti prošly i kontrolou ze strany Finančního analytického úřadu i České národní banky.

Zajímá vás jiná oblast práva finančních institucí? Využijte obchodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?