Výživné


O výživném se nejčastěji mluví v souvislosti s nezletilými a nezaopatřenými dětmi. Nepochybně je to převažující část případů, které se v souvislosti s výživným (neboli alimenty) řeší. Kauzy týkající se výživného velmi často končí u soudu, jelikož bohužel není běžné, že druhá strana výživné dobrovolně hradí. Nelze však vyloučit ani případy, kdy se výživné řeší i mezi zletilými dětmi a rodiči či dokonce prarodiči. Rovněž častým případem je výživné mezi stávajícími nebo bývalými manžely navzájem.

V případě zájmu vám mohu pomoci s vyjednáním výše výživného a následným uzavřením dohody, což oběma stranám může ušetřit čas, peníze i emoční vypětí, které soudní řízení v těchto věcech přináší. V případech, kdy dohoda není možná, mohu pro klienty připravit žalobu a příslušný návrh k soudu za účelem autoritativního stanovení výše výživného. V těchto řízeních vás mohu po celou dobu rovněž zastupovat.

Máte-li již výživné soudem přiznané, ale druhá strana ani tak své povinnosti neplní a výživné neplatí, mohu vám pomoci i s jeho případným vymáháním prostřednictvím exekuce. Při vymáhání spolupracuji s vícero soudními exekutory, aby byl proces vymáhání výživného co možná nejefektivnější.

V případě, že se neplacení výživného táhne již delší dobu (alespoň čtyři měsíce), existuje rovněž řešení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Neplacení výživného je totiž trestným činem „zanedbání povinné výživy“ dle ustanovení § 196 trestního zákoníku. V případě zájmu klientů mohu v daných situacích připravit trestní oznámení, které v praxi výrazně zvyšuje šance na vymožení dlužného výživného.

Zajímá vás jiná oblast občanského a rodinného práva? Využijte úvodní schůzky.
Hledáte jiné právní služby?