blankAdvokátní kancelář Praha

Výživné

Vymáhání výživného na děti, bývalé manžele a rodiče. Odborná právní pomoc ve sporech a obhajoba práv klienta u soudu. Zajištění splácení nedoplatků na výživném.

telegram
blank
blank

blankAdvokátní kancelář Praha

Kompetentní řešení případných sporů o výživné

Veškeré záležitosti týkající se výživného řeším v souladu s českým právem. Nacházím řešení i v těch nejsložitějších situacích. Poskytuji odborné poradenství, sepisuji smlouvy a dohody, pomáhám zvýšit či snížit výši výživného.

blank

Vymáhání výživného soudní cestou

 • Příprava dokumentů a vypracování žaloby
 • Jednání o výši výživného s druhou stranou
 • Obhajoba zájmů klienta u soudu
 • Kontrola výkonu soudního rozhodnutí
blank

Vymáhání nedoplatků na výživném

 • Podpora v soudních řízeních
 • Vymáhání pokut za opožděnou platbu výživného
 • Zapojení soudních vykonavatelů
 • Zabavení movitého a nemovitého majetku, bankovních účtů dlužníka.
blankAdvokát v Praze

Proč potřebujete právníka pro výživné na děti

Ne vždy je možné, aby se manželé při rozvodu dohodli na výši a způsobu placení výživného. Pak se tato otázka řeší u soudu. Pro kvalifikovanou obhajobu zájmů nezletilých dětí nebo nesvéprávných rodičů je třeba pomoci kvalifikovaného právníka. Advokát pomůže dosáhnout spravedlivé výše výživného a vymáhání nedoplatků na výživném, a to i za minulé období.

blank

Profesionalita

Rozumím složitostem rodinného práva a mám více než 10 let zkušeností s úspěšným řešením sporů.

blank

Rusky mluvící právník

Mluvím rusky, česky a anglicky, takže s klienty komunikuji bez jazykových bariér.

blank

Předsoudní a soudní vymáhání

Účastnit se jednání s druhou stranou o smírném vyřešení věci a hájit práva klienta u soudu.

blank

Plná podpora

Vedení případu klienta od první konzultace až po výkon soudního rozhodnutí o placení výživného.

blank

Jakékoli dotazy týkající se výživného na děti

Pomáhám upravovat výši výživného na děti, rodiče nebo manžela a vymáhat nedoplatky soudně nebo dohodou.

blank

Důvěrnost

Veškeré informace o případu shromážděné a poskytnuté klientem nejsou zveřejňovány ani sdíleny s třetími stranami.

blankGarance

Upřímnost při práci s klientem

Ponořím se do problému klienta, prostuduji dokumenty, včetně dokladů o výdajích na výživné, které jsou nezbytné pro stanovení výše výživného, a informuji klienta o možném vývoji situace. Klienta poctivě informuji o všech rizicích a zhodnotím šance na úspěch. 

Poptat služby
advokáta

Zanechat poptávku 

Zavolejte na číslo 

Napište mi v messengeru 

nebo na mail 

blankRecenze klientů

Co říkají klienti o právních službách advokáta Mgr. Vladimir Churcev

Jan BartekJan Bartek
12:35 31 May 24
Už několikrát mi Vladimír pomohl obratem vyřešit složitou právní situaci. Moc děkuji!
UNWONTEDUNWONTED
13:35 24 Sep 23
Řešil jsem problém zabavování bankovních účtů policií. Právník nás okamžitě upozornil na naše šance, řekl nám strategii a načasování. Po 6 měsících byla ve všech 4 případech zatčení zrušena a peníze byly vráceny. Výborný odborník, doporučuji. Ach ano, bylo hezké, že s vámi byl právník vždy v kontaktu😎
Ekaterina AddamsEkaterina Addams
16:18 09 Jun 23
Požádal jsem o pomoc se splácením dluhu. Půl roku jsem se snažil situaci vyřešit sám, ale Vladimír mi pomohl problém vyřešit na jedné konzultaci, aniž bych vše hnal k soudu, což mi ušetřilo peníze a nervy. Velice vám děkujeme za vaši profesionalitu!
Skvělý právník!!! Pomohl se všemi aktuálními problémy v trestní věci a vyhrál soud. Nízká poklona a respekt.🙏🏼
Velmi profesionální člověk! Na moji žádost o konzultaci bylo vyřízeno velmi rychle. Poskytl všechny informace a pomohl mi tak rychle, že jsem to ani nečekal! Pracoval i nad rámec pracovní doby! což mezi jeho kolegy v Evropě není běžné. Vřele doporučuji!👌🏻
Vladimír NedvědVladimír Nedvěd
16:02 03 Sep 21
Profesionalita na prvním místě, příznivá cena. Pan Churcev dělá svojí práci velmi dobře.
Alex DorbyAlex Dorby
16:21 18 Mar 21
Naprostá nespokojenost. Nedoporučuji.Ovšem zvláštní že já vím kdo jste, když zajišťoval jste nám prodej bytu.
Milos MysickaMilos Mysicka
07:55 15 Aug 19
S Vladimirem jsme resili smlouvy a prodej bytu. Vse probehlo v klidu, poradil a pomohl na vysoke a profesionalni urovni.
js_loader
blankAdvokátní služby

Odborná pomoc právníka při vymáhání výživného

Podle českého práva může výživné platit otec, matka nebo dokonce prarodiče – vše závisí na konkrétní situaci v rodině. Výživné však nejsou jen peníze na výživu dětí. V některých případech je možná vyživovací povinnost ve vztahu k rodičům a bývalým manželům.

blankZkušený advokát v Praze

Náklady na služby advokáta

Právní poradenství

Studium problému, analýza dokumentů a hledání řešení problému

2 000

bez DPH

Právní podpora

Jednání s druhou stranou, stanovení výše výživného, příprava dokumentů, obhajoba u soudu, kontrola výkonu soudního rozhodnutí

NA VYŽÁDÁNÍ
blankFAQ

Časté otázky

Nejčastěji platí výživné otec, protože děti zůstávají po rozvodu u matky. Existují však situace, kdy je plátcem matka, prarodiče nebo jiní příbuzní.

Podle zákona platí výživné ten rodič, který s dítětem tráví méně času nebo se s ním vůbec nestýká. V některých případech soud určí jako plátce oba rodiče najednou nebo žádného z nich.

Výživné se vyplácí těm, kteří se o sebe nedokážou samostatně postarat, kteří se nedokážou sami uživit. Může jít o nezletilé děti, děti starší 18 let, které ještě studují a nemohou pracovat (do 26 let), zdravotně postižené děti v jakémkoli věku. V takovém případě platí rodič, který s dítětem nežije, výživné druhému rodiči, dokud se dítě nestane zletilým, a poté peníze dostává dítě samo.

Nezaopatřené dítě je dítě, které nedokončilo školu, pokračuje ve studiu na povolání nebo nemůže pracovat kvůli zdravotním problémům. V tomto případě v každé konkrétní situaci rozhoduje soud o tom, zda dítě bude dostávat výživné a v jaké výši. Pokud například školák ve věku 16 let začne pracovat, může být otec od placení výživného osvobozen.

Vyživovací povinnost může být nejen ve vztahu k dětem. Mají právo na platby také bývalí manželé a rodiče zletilých dětí, kteří se sami živí. Výživné se přiznává zejména těhotné manželce nebo ženě na mateřské dovolené (do doby, než dítě dosáhne věku tří let), neprovdané matce dítěte v těhotenství a po dobu dvou let po porodu, nemohoucímu manželovi nebo manželce a rodičům, kteří se nemohou sami živit ze zdravotních důvodů nebo z důvodu odchodu do důchodu a nízkého příjmu.

Výživné na dítě je částka určená na výživu a zajištění životních potřeb dítěte nebo dospělé osoby. Dárky a kapesné se do něj nezahrnují. Rodiče se mohou mezi sebou dohodnout na výši výživného, které se platí v měsíčních splátkách. Taková možnost je považována za nejúspěšnější. Pokud však jedna ze stran s výší nesouhlasí nebo je v rozporu se zájmy dítěte, stanoví výši výživného soud.

Při rozhodování se přihlíží k potřebám dítěte, finanční situaci rodiče, u kterého zůstává, finančním možnostem plátce a jeho dalším vyživovacím povinnostem (další děti, manžel atd.).

V České republice není stanovena minimální ani maximální výše výživného. Záleží na rodinné situaci, příjmech stran, věku, zdravotním stavu a potřebách dítěte.

Podle zákona musí být dítěti poskytována stejná výše výživného jako jeho rodičům a nesmí být zbaveno svéprávnosti z důvodu rozpadu rodiny.

Výši výživného určuje soud nebo se o ní strany dohodnou.

Výši ovlivňují:

 • věkem dítěte;
 • čistý příjem plátce (mzda, důchod, sociální podpora, zisk z pronájmu nemovitostí nebo autorských práv, úroky z vkladů a dividend – zohledňují se všechny peníze, které rodič dostává);
 • množství času, který rodič tráví s dítětem;
 • počet dětí poplatníka;
 • přítomnost movitého a nemovitého majetku;
 • přítomnost dalších vyživovaných osob;
 • finanční situace rodiče, s nímž dítě žije;
 • výdaje na dítě, včetně výdajů na vzdělání a lékařskou péči.

Kromě toho výši výživného ovlivňují také další výdaje na dítě. Mohou to být zejména výdaje na návštěvu sportovních klubů a kroužků, rekreaci a rekondici, zájmové aktivity ovlivňující rozvoj, návštěvy psychologa, logopeda nebo jiných odborníků. Tyto výdaje mohou být systematické (měsíční) nebo jednorázové. K tomu se přihlíží i při stanovení nebo změně výše výživného.

Ministerstvo spravedlnosti poskytuje doporučení, jak vypočítat přibližnou výši výživného. Zde se zohledňuje věk dítěte a každé období odpovídá určitému procentu příjmu rodiče.

Итак:

 • 0-5 let – 11-15%;
 • 6-9 let – 13-17%;
 • 10-14 let – 15-19%;
 • 15-17 let – 16-22%;
 • věk 18 let – 19-25%.

Tyto údaje jsou přibližné, neboť výši výživného ovlivňuje mnoho dalších faktorů, včetně finanční situace rodiče, u kterého dítě zůstává, zdravotního stavu dítěte a rodičů a přítomnosti dalších dětí nebo dospělých osob, které plátce výživného vyživuje.

Pokud se strany na výši výživného nedohodnou, stanoví ji soud.

Rodiče jsou povinni vyživovat své nezletilé děti a nemohou odmítnout platit výživné bez ohledu na to, zda se dítě narodilo v manželství, či nikoli.

Výživné nemohou platit pouze rodiče, kteří byli zbaveni rodičovských práv, nebo v případech, kdy bylo dítě osvojeno bývalou manželkou/manželem nového manžela.

Když děti dosáhnou věku 18 nebo 26 let (v závislosti na jejich schopnosti se samy živit), mohou rodiče přestat platit výživné.

Existují i další situace, kdy je rodič od placení výživného osvobozen. Děje se tak na základě dohody stran, pokud plátce převedl na dítě práva k nemovitostem (dům, byt, pozemek), pokud dítě obdrželo dědictví po babičce, dědečkovi nebo jiném členu rodiny, které mu postačuje k zajištění běžného života, a také pokud dítě začne pracovat a jeho příjem převyšuje příjem plátce. 

Pokud se strany mezi sebou dohodly, je nutné sepsat odpovídající dohodu. V ní jsou uvedeny podmínky placení, výše výživného a další podrobnosti. Zároveň by výše výživného měla odpovídat zájmům dítěte, uspokojovat jeho potřeby a zajišťovat jeho plnohodnotný rozvoj. Dohoda se uzavírá písemně a ověřuje ji notář. V případě odmítání plátce plnit své povinnosti je pak možné dosáhnout nuceného plnění podmínek dohody prostřednictvím soudu.

Pokud se strany mezi sebou nedohodly, je nutné podat žalobu k soudu. K tomu je třeba řádně vypracovat dokumenty, shromáždit důkazy potvrzující náklady na výživu dítěte. Za tímto účelem byste se měli obrátit na právníka. Advokát nejen prostuduje váš případ, podá posudek a sdělí možnosti řešení, ale také pomůže vyjednávat s protistranou, stanovit výši výživného, připraví potřebné dokumenty a bude hájit vaše zájmy u soudu.

Je třeba vypracovat a zaslat soudu žalobu, přiložit seznam dokumentů, mezi nimiž jsou:

 • pas a daňové číslo žalobce a žalovaného;
 • cestovní pas a rodný list dítěte;
 • osvědčení o uzavření manželství nebo rozvodu;
 • doklady prokazující další výdaje na dítě (lékařská potvrzení, šeky, účtenky za kurzy atd.);
 • potvrzení o příjmech rodičů.

V průběhu soudního řízení si soud může od žalobce nebo žalovaného vyžádat další dokumenty, aby mohl spravedlivě rozhodnout a přiznat výši výživného, která odpovídá potřebám dítěte.

Soud věnuje pozornost počtu a věku dětí, finanční situaci stran, zdravotnímu stavu dítěte a rodičů, potřebám dítěte, přítomnosti dalších dětí nebo dospělých osob v péči plátce výživného.

Kromě toho soud přihlíží k následujícím skutečnostem:

 • množství času, které dítě tráví s každým z rodičů;
 • všechny zdroje příjmů a sociální dávky, které rodiče pobírají;
 • zaměstnání dítěte (zda dítě pracuje a kolik vydělává);
 • možnosti rodiče, který bude platit výživné (vzdělání, práce, zdravotní stav, bydliště, majetek, doprava, životní styl atd.);
 • další vyživovací povinnosti;
 • potřeby dítěte (strava, ošacení, vzdělání, rozvoj, koníčky, další aktivity, prázdniny, lékařské ošetření atd;
 • finanční situace nových partnerů matky a otce dítěte;
 • zapojení rodičů do výživy dítěte.

Přestože soud při stanovení výše výživného přihlíží především k věku, počtu dětí a příjmům rodičů, můžete použít i další argumenty, abyste získali více. K dosažení vyššího výživného a spravedlivého rozhodnutí pomůže zkušený právník, proto se před podáním žádosti o výživné určitě poraďte s odborníkem.

Zákon nestanoví věkovou hranici pro vyživovací povinnost k dětem. To znamená, že nárok na výživné mají i dospělé osoby. Občanský zákoník zároveň říká, že výživné se platí, dokud se dítě nemůže živit samo. To znamená, že dokud je studentem denního studia na škole nebo vysoké škole a nemůže pracovat, má nárok na výživné, ať je mu 18 nebo 26 let.

Nezletilí přitom mohou získat práci již od 15 let věku. A pokud dítě začne pracovat a jeho plat stačí na pokrytí jeho potřeb, mohou rodiče výši výživného přehodnotit a požádat soud o snížení výše plateb nebo o jejich úplné zrušení.

Pokud se však dítě ani po dosažení zletilosti nemůže samo živit kvůli zdravotním problémům, vyživovací povinnost rodičů nemusí nikdy skončit.

Pokud je váš manžel v zahraničí, můžete se domáhat placení výživného prostřednictvím soudu v zemi, kde pracuje. To lze provést prostřednictvím ministerstva spravedlnosti vaší země, které předá dokumenty příslušné instituci v zahraničí. K žádosti je třeba přiložit doklady a adresu bydliště manžela, jeho pracoviště.

Pokud již máte soudní rozhodnutí o placení výživného, je třeba se obrátit na soud cizího státu s návrhem na uznání tohoto rozhodnutí. Mezi doklady by měla být nejen kopie soudního rozhodnutí, ale také potvrzení o nabytí jeho právní moci, potvrzení o částečném výkonu nebo nevykonání rozhodnutí v zemi vašeho bydliště, potvrzení o vyrozumění plátce o soudním řízení a také kopie protokolu ze soudního jednání.

Upozorňujeme, že všechny dokumenty a žádosti musí být přeloženy do jazyka země, do které žádáte.

Abyste vše udělali správně a usnadnili si práci, najděte si advokáta v zemi bydliště manžela a on vám pomůže vyřešit všechny záležitosti, zaslat dokumenty příslušným orgánům, ochránit vaše práva u soudu a dosáhnout výkonu soudního rozhodnutí.

Povinné vymáhání probíhá prostřednictvím soudu. Je třeba připravit žalobu a shromáždit balík dokumentů, včetně dokumentů potvrzujících náklady na výživné.

Po zaslání návrhu soudu je stanoveno datum jednání. Během něj se určí, kdo a v jaké výši bude výživné platit, stanoví se podmínky placení.

Po rozhodnutí soudu musí žalovaný splnit všechny požadavky. Pokud však výživné není placeno, je třeba požádat výkonné orgány o zahájení řízení o nuceném plnění povinností.

Pamatujte, že záležitost nemusí být vyřešena rychle, zejména pokud rodiče žijí v různých městech nebo zemích, a také pokud je nutné zjistit finanční situaci stran a logicky zdůvodnit, proč požadujete právě tuto částku.

Pro vymáhání nedoplatků na výživném je třeba se obrátit na exekuční úřad nebo na advokáta. Po předložení všech dokladů a vytvoření dlužné částky zahájí exekutor řízení a začne postup nuceného plnění vyživovací povinnosti. V případě potřeby můžete také podat žalobu k soudu a požadovat vyměření penále za pozdní úhradu výživného.

V případě dobrovolného splacení dluhu převede potřebnou částku sám povinný nebo se můžete obrátit na organizaci, která mu vyplácí mzdu, důchod, stipendium nebo provádí jiné platby. K tomu je třeba předložit exekuční titul a sepsat žádost s uvedením bankovního spojení pro příjem výživného. V případě nucené exekuce se výkonný orgán obrací na místo, kde povinný pobírá příjem. V tomto případě se měsíčně sráží nejvýše 50 % příjmu povinného.

Pokud žalovaný nesouhlasí se zaplacením dluhu, jsou přijata opatření:

 • zabavení nemovitostí a movitého majetku plátce;
 • zablokování bankovních účtů dlužníka;
 • zabavení vozidel patřících žalovanému;
 • zákaz opustit zemi.

Pokud nelze zjistit místo pobytu dlužníka, je po něm vyhlášeno pátrání.

V případě neplacení výživného hrozí plátci také zbavení rodičovských práv a zahájení trestního řízení proti němu.

Obrátit se na advokáta vám zjednoduší průběh řízení, protože se ujme rozhodování všech otázek. Advokát vám poradí, pomůže vám sepsat dokumenty a osobně se postará o vymáhání dluhu. Může také zapojit soudní vykonavatele a policii.

Odvolání k právníkovi se stává zárukou, že shromáždíte všechny potřebné dokumenty k případu a správně vypracujete žalobu. To vám následně umožní ušetřit čas a rychleji dosáhnout požadovaného výsledku.

Právník pečlivě prostuduje váš dotaz, zanalyzuje dokumenty, posoudí vaše šance na úspěch a sdělí možnosti vývoje situace, proto se vyplatí obrátit se na odborníka alespoň pro odbornou radu.

Pokud si však chcete ušetřit rutinu a delegovat úkoly na odborníka, dosáhnout vyššího výživného, vymáhat nedoplatky a získat ochranu u soudu, bez právníka se neobejdete.

Mám více než 10 let zkušeností s vedením takových případů, provést právní posouzení všech smluv, dohod a právní situace jako celku. Pečlivě prostuduji případ každého klienta, poskytnu poctivé posouzení a prognózu. Poskytuji jak jednorázové konzultace, kde dávám jasná doporučení, tak vedu případ od začátku do konce, to znamená, že se zabývám přípravou podkladů, účastním se jednání s druhou stranou, pomáhám určit spravedlivou výši výživného, hájím zájmy klienta u soudu, kontroluji výkon soudního rozhodnutí.

Pro bližší informace a konzultace mě prosím kontaktujte telefonicky, přes messengery nebo zanechte dotaz na webových stránkách.