SlužbyObčanské a rodinné právoÚprava společného jmění manželů

Úprava společného jmění manželů


Dle českého právního řádu vzniká společné jmění manželů neboli SJM automaticky uzavřením manželství. Ze SJM existují pochopitelně určité výjimky, například to, co nabyl jen jeden z manželů darem nebo děděním, to co slouží k osobní potřebě jen jednoho z manželů nebo to, co nabyl jeden z manželů jako náhradu poškození svého výlučného majetku.

Vše ostatní, co manželé po uzavření manželů získají, spadá již do jejich společného jmění. Kupujete-li si po uzavření manželství auto, obdržíte-li první výplatu nebo koupíte-li si dům či byt, je velmi pravděpodobné, že se veškeré tyto věci stávají vaším společným majetkem, a to bez ohledu na to, jak jsou tyto věci zapsány ve veřejných seznamech (z tohoto pravidla existují určité výjimky, ale tyto dalece přesahují rozsah tohoto článku).

Součástí společného jmění je například i zisk ze společnosti s ručením omezeným i v případě, kdy obchodní podíl vlastní výlučně pouze jeden z manželů, tj. v situaci, kdy je společníkem společnosti pouze jeden z manželů.

Velmi důležité rovněž je, že součástí společného jmění manželů se stávají i dluhy nabyté jen jedním z manželů za trvání manželství. V případě potíží se splácením takových dluhů nelze vyloučit, že při jejich případném vymáhání mohou exekutoři sáhnout i na váš společný majetek (i zde pochopitelně existují výjimky, které je možné uplatnit dle konkrétních okolností situace).

V případě rozvodu je vhodné (i když ne nutné) společné jmění vypořádat, a to buď dohodou nebo prostřednictvím soudního řízení v případě, kdy taková dohoda není možná. Pro své klienty mohu v případě zájmu příslušnou dohodu připravit nebo v komplikovanějších případech mohu připravit příslušnou žalobu a návrh soudu.

Společné jmění manželů je možné a rovněž vhodné upravit (tzv. modifikovat) v situaci, kdy jeden z manželů podniká a takové podnikání může ohrozit společný majetek manželů. V takových případech spolupracuji s vícero notářskými kancelářemi, které vám v případě zájmu mohou zúžení nebo jinou úpravu společného jmění zajistit (tyto úkony vyžadují formu notářského zápisu).

Ze všech výše uvedených pravidel existují určité výjimky, které se však vztahují vždy ke konkrétní situaci klienta a není možné je v tak krátkém rozsahu popsat. Společné jmění manželů, stejně jako veškeré ostatní rodinné záležitosti, jsou velmi citlivým tématem a v případech, kdy se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu využít konzultaci u advokáta, je nutné všechny záležitosti pečlivě projednat. Až poté vám mohu poskytnout kvalifikovanou právní radu, která vám může v dané situaci pomoci.

Zajímá vás jiná oblast občanského a rodinného práva? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?