SlužbyTrestní právoPříprava trestního oznámení

Příprava trestního oznámení


Příprava trestního oznámení je jedním z nejzazších prostředků vaší obrany při poškození nebo ohrožení vašich práv. K trestnímu oznámení je možné sáhnout v okamžiku, kdy se cítíte být poškození jednáním někoho jiného a současně se domníváte, že došlo ke spáchání trestného činu.

Podat trestní oznámení můžete vždy i sami, a to policejnímu orgánu nebo přímo státnímu zástupci.

V uvedených záležitostech je však vždy vhodná konzultace s advokátem. Nepodložené podání trestního oznámení (tzv. šikanózní podání) může vyústit v trestní stíhání oznamovatele, a to za trestný čin křivého obvinění.

Jak připravit trestní oznámení

V dnešní době je možné na internetu dohledat celou řadu vzorů trestních oznámení a návodů, jak trestní oznámení podat. Přestože tento proces není nijak zásadně složitý, je nutné dodržet a splnit určité náležitosti při podání trestního oznámení. V opačném případě může dojít k odmítnutí vašeho oznámení a zamezení vašeho přístupu ke spravedlnosti, a to i přesto, že policejní orgány i státní zástupce mají zákonnou povinnost se vaším oznámením zabývat.

Pro úspěšné vyřízení trestního oznámení je totiž často nutný nejen stručný popis celé události, ale současně je vhodné celý skutek správně kvalifikovat a podřadit pod správnou tzv. skutkovou podstatu konkrétního trestného činu. Velmi vhodné je pochopitelně i doložení co nejvíce souvisejících a použitelných důkazů. Právě v této fázi může být klíčová pomoc advokáta, který může pomoci, aby vaše oznámení nebylo odmítnuto. Advokát vám rovněž v případě zájmu může podrobně vysvětlit, co se přesně děje po podání trestního oznámení.

Zajímá vás jiná oblast trestního práva? Využijte úvodní schůzky.
Hledáte jiné právní služby?