Advokátní služby

Příprava trestního oznámení

Příprava trestního oznámení je jedním z nejzazších prostředků vaší obrany při poškození nebo ohrožení vašich práv. K trestnímu oznámení je možné sáhnout v okamžiku, kdy se cítíte být poškození jednáním někoho jiného a současně se domníváte, že došlo ke spáchání trestného činu. 

Podat trestní oznámení můžete vždy i sami, a to policejnímu orgánu nebo přímo státnímu zástupci. Trestní oznámení je možné podat i na neznámého pachatele.

V uvedených záležitostech je však vždy vhodná konzultace s advokátem. Nepravdivé trestní oznámení (tzv. šikanózní podání) může vyústit v trestní stíhání samotného oznamovatele, a to za trestný čin křivého obvinění.

V dnešní době je možné na internetu dohledat celou řadu vzorů trestních oznámení a návodů, jak trestní oznámení podat. Přestože tento proces není nijak zásadně složitý, je nutné dodržet a splnit určité náležitosti při podání trestního oznámení. V opačném případě může dojít k odmítnutí (resp. odložení) trestního oznámení a zamezení vašeho přístupu ke spravedlnosti, a to i přesto, že policejní orgány i státní zástupce mají zákonnou povinnost se vaším oznámením zabývat. Samozřejmě je možné podat i anonymní trestní oznámení, kde jsou však možnosti policie poměrně omezené. I v takovém případě je však policie povinna se oznámením zabývat. 

Pro úspěšné podání a následné vyřízení trestního oznámení je totiž často nutný nejen stručný popis celé události, ale současně je vhodné celý skutek správně kvalifikovat a podřadit pod správnou tzv. skutkovou podstatu konkrétního trestného činu. Velmi vhodné je pochopitelně i doložení co nejvíce souvisejících a použitelných důkazů. Právě v této fázi může být klíčová pomoc advokáta, který může pomoci, aby vaše oznámení nebylo odmítnuto. Advokát vám rovněž v případě zájmu může podrobně vysvětlit, co se děje po podání trestního oznámení.