Advokátní služby

Kupní smlouvy

Téměř každý ve svém životě prodával větší či menší část svého majetku. Určitě není nutností využívat služeb advokáta při prodeji menších věcí, které se běžně prodávají za relativně nízké ceny. Občanské právo, konkrétně občanský zákoník, a jeho příslušná ustanovení se však vztahují na každý prodej movitých i nemovitých věcí. Prodáváte auto, motorku nebo jinou hodnotnou movitou věc? Zde je již využití profesionálních právních služeb vhodné.

Prodáváte nebo kupujete movité věci vyšší cenové hodnoty? Pojem kupní smlouva je zažitým a velmi obecným pojmem a nemusí vždy vypadat jako mnohostránkový právní dokument. Výměna několika dobře formulovaných zpráv či e-mailů a následný převod peněžních prostředků může v mnoha případech obstát jako samostatná kupní smlouva. V takovém případě se na vaši transakci již vztahují ustanovení občanského zákoníku týkající se odpovědností za vady, reklamací a dalších práv, které má jedna nebo druhá smluvní strana. 

Při prodeji věcí, jejichž cena může dosahovat i stovek tisíc korun se již vyplatí využít služeb advokáta, a to pro sepis kvalitní smlouvy, která přesně odpovídá požadavkům konkrétní transakce, případně pro revizi smlouvy, kterou vám předložila druhá strana nebo pro získání informací ohledně práv vyplývajících ze zákona (např. právo na vrácení věci, právo na reklamaci, právo na slevu z kupní ceny apod.).

Samostatnou kapitolou je koupě a prodej nemovitých věcí, kdy se běžně jedná o obchodní transakce v hodnotě milionů korun, přičemž tyto transakce mají určitá specifika. Zjistěte více informací v sekci koupě nemovitosti nebo prodej nemovitosti.

Ať tedy jste na straně prodávajícího nebo kupujícího, využijte právní podpory při koupi nebo prodeji hodnotnějších věcí, aby byly vaše práva co možná nejlépe chráněny.

Chcete projednat Vaši situaci?
telegram