Advokátní služby

Úprava poměrů k nezletilým dětem

Hodláte-li rozvést manželství a máte-li nezletilé děti, je nutné nejdříve upravit poměry k nim (nejčastěji dobu styku jednotlivých rodičů s dítětem, otázky péče k dítěti a případně otázky výživného). Úprava poměrů k nezletilým je velmi citlivým tématem a vyžaduje delikátní přístup, který při řešení celé situace zohlední zejména zájmy nezletilých dětí a současně i zájmy a nároky mých klientů. 

V uvedených případech vždy preferuji zprostředkování dohody mezi manžely, a to zejména s ohledem na zájmy dětí a potažmo i obou rodičů. Z různých důvodů však nemusí být dohoda mezi rodiči v uvedených záležitostech možná. V takovém případě je nutné připravit žalobu k příslušnému soudu, který následně styk a péči o děti stanoví autoritativně.

V obou nastíněných situacích vám mohu v případě zájmu pomoci. Mohu vás zastupovat při vyjednávání podmínek dohody, aby byly zájmy dětí i mých klientů co nejlépe hájeny. Není-li dohoda možná, mohu klienty zastupovat v soudním řízení, kde budu plně hájit jejich oprávněné zájmy a práva.

Chcete projednat Vaši situaci?
telegram