SlužbyTrestní právoZastupování poškozeného v trestním řízení

Zastupování poškozeného
v trestním řízení


Byla-li vám trestným činem způsobena škoda, můžete požadovat její náhradu již během trestního řízení.

Řádné a včasné uplatnění škody během trestního řízení vám může ušetřit další dodatečné náklady. Trestní soudy často odkazují poškozené s jejich nárokem na náhradu škody nebo s jeho částí na civilní soudy. Poškozený se tak ne vždy může plně domoci svých nároků přímo u trestního soudu.

Uplatnit škodu v rámci trestního řízení je nutné do určitého časového bodu v trestním řízení. Uplatnění škody musí rovněž splňovat určité formální náležitosti, aby se jím trestní soud zabýval a aby poškozenému škodu v co možná nejvyšší výši přiznal.

Náhrady škody pro poškozeného v trestním řízení

Svým klientům v případě zájmu pomáhám s uplatněním škody před trestními soudy, doporučuji jim co možná nejvhodnější postup k uplatnění a prokázání vzniklé škody. V případech, kdy již byli trestním soudem odkázání na řízení ve věcech občanskoprávních jim mohu pomoci s přípravou příslušné žaloby, aby nedošlo ke zkrácení jejich práv.

Vezměte prosím na vědomí, že škoda musí být přímo souvislá se spácháním trestného činu jinou osobou. V případech, kdy vám byla způsobena škoda jakýmkoliv jiným způsobem vám rovněž mohu pomoci s jejím vymáháním, avšak prostřednictvím občanského řízení.

Zajímá vás jiná oblast trestního práva? Využijte úvodní schůzku!
Hledáte jiné právní služby?