Advokátní služby

Příprava a revize smluv

Občanské právo v sobě zahrnuje valnou většinu typů smluv, na které můžete při běžném životě či podnikání narazit (smlouva kupní, smlouva nájemní, smlouva o obchodní spolupráci, smlouva příkazní, smlouva mandátní, smlouva o půjčce či výpůjčce nebo kouzelné smlouvy „nepojmenované“, které mohou obsahovat téměř cokoliv, co není zákonem výslovně upraveno). Občas se setkávám s názory, že s ohledem na velké množství vzorových smluv na internetu nejsou dnes již služby advokáta v tomto směru potřebné. Jindy, že smlouva vlastně není pro běžné podnikání potřeba, protože postačí objednávka či e-mail. Často jsou tyto názory podloženy argumentem, že „takto to prostě v životě nebo podnikání funguje“. 

Je nutné říct, že výše uvedené názory nejsou vždy nepravdivé. Ano, může se stát, že vzorová smlouva z internetu splní svůj účel a prodej nebo poskytnutí služeb proběhne bezproblémově. Stejně tak se může stát, že na základě pouhého potvrzení e-mailem vám zákazník plně uhradí objednávku a nebude nic rozporovat. Ze zkušenosti se dokonce odvážím tvrdit, že takto dopadá většina menších obchodních transakcí. 

Co se ale stane v případě, kdy tyto případy nemají ideální průběh? Pravděpodobně vás následné vymáhání nebo následná právní obrana vyjde mnohem dráž než případná prevence v podobě správně sepsané smlouvy.

Svým klientům v případě zájmu nabízím přípravu smluv, jejich revizi nebo jejich připomínkování.

Jen skutečně málokterá smlouva z internetu odráží specifika konkrétní situace a je opravdu v souladu se zákonem. Zásadní chyba ve smlouvě nebo jakékoliv její nezákonné ustanovení může způsobit její celkovou neplatnost. Vzápětí se můžete ocitnout v situaci, kdy je vaše nesprávně připravená smlouva spíše ke škodě než k užitku.

Pro své klienty připravuji smlouvy vždy na míru jejich situaci, přičemž smlouvy zohledňují postavení klienta a chrání ho v co možná největší míře. Případně pro podnikající subjekty připravuji vzorové smlouvy nebo obchodní podmínky, kterými se případně řídí jednotlivé objednávky.

Současně se snažím se svými klienty být upřímný. Tato upřímnost spočívá v tom, že smlouva ne vždy dokáže někoho donutit udělat to, co je napsané na kusu papíru (zaplatit kupní cenu, vrátit půjčené peníze nebo dodat sjednané zboží apod.). Stoprocentní jistotu vám smlouva nezaručí. Správně připravená smlouva vám však výrazně zvyšuje šance na vymožení jakéhokoliv plnění, pro které byla sepsána.

Ne každá smlouva musí mít 10 a více stránek. Pro vaše podnikání lze připravit i jednoduchý, dobře sepsaný objednávkový formulář nebo obchodní podmínky, které budou vypadat profesionálně a budou plnit vámi zamýšlený účel.

Chcete projednat Vaši situaci?
telegram