Advokátní služby

Skončení pracovního poměru

Propouštění zaměstnanců má s ohledem na jejich postavení v pracovněprávním vztahu jistá pravidla a specifika. Nedodržení těchto pravidel může mít za následek prohru v soudním řízení, které podáním žaloby zahájí zaměstnanec a zaměstnavatel v něm musí hájit oprávněnost svého postupu. 

Před propuštěním zaměstnance důrazně doporučuji poradu s odborníkem, který vám pomůže ošetřit veškeré aspekty tohoto procesu.

Pokud je vše nastaveno správně od samého počátku, nemusí se zaměstnavatel následně obávat žádného soudního řízení ani doplácení jakýchkoli nároků bývalého zaměstnance.

Nesprávně provedené propuštění zaměstnance totiž může mít za následek vyplacení nejen případného odstupného, ale rovněž i ušlého výdělku a případné škody, která mohla být způsobena nedodržením zákonných povinností při skončení pracovního poměru. Není výjimkou, že se tyto celkové částky vyšplhají na desítky a v ojedinělých případech i stovky tisíc.

Vždy je tedy vhodné při propouštění zaměstnanců dodržet veškeré zákonné postupy. Zejména je potřeba opatrnosti v případě, kdy u zaměstnavatele působí odborová organizace nebo je nutné přistoupit k hromadnému propouštění.

Chcete projednat Vaši situaci?
telegram