Advokátní služby

Právní služby online

Právník / Advokát online

Kancelář s ohledem na aktuální koronavirovou pandemii nově nabízí online poskytování právních služeb, při kterém nemusíte opustit pohodlí svého domova či kanceláře. Poskytování služeb probíhá prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (tzv. online – nejčastěji prostřednictvím videokonference). 

Online právní konzultace jsou vhodné zejména pro jednodušší právní záležitosti a kratší právní dotazy, které nevyžadují osobní schůzku nebo předání a studium rozsáhlých podkladů či soudních spisů.

V případě zájmu klienta je samozřejmě možné dojednat online právní konzultaci i ve složitější právní věci.

Sjednání a průběh online právní konzultace

Vezměte prosím na vědomí, že online konzultaci je nutné si předem dojednat telefonicky na telefonním čísle +420 777 026 726.

Při telefonickém rozhovoru se dohodneme na termínu online konzultace, projednáme její rozsah, cenu, předpokládanou délku trvání, bližší podmínky a případné další informace ohledně konzultace.

Dovolím si současně upozornit, že s ohledem na skutečnost, že vše probíhá bez osobního kontaktu s klientem, je online konzultace zaznamenávána a v případech, kdy právní služba končí poskytnutím online konzultace, je faktura klientovi vystavena a zaslána na e-mail obratem po skončení konzultace.

Osoby, které před zahájením online konzultace dosud nejsou klienty kanceláře (nemají podepsaný klientský formulář ani smlouvu o poskytování právních služeb), budou v případě zájmu o online konzultaci před její realizací vyzváni k:

  • zaslání skenu nebo fotografie obou stran svého platného občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti obsahujícího fotografii a adresu pobytu klienta, a to na e-mail office@churcev.cz (totéž platí pro statutární orgán v případě, že se klientem má stát právnická osoba),
  • vyplnění, podpisu a následnému zaslání klientského formuláře,
  • zaslání veškerých podkladů a dokumentů, které má klient ohledně situace k dispozici.

UPOZORNĚNÍ: Advokát si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí online konzultace v případech, kdy je řešení situace jejím prostřednictvím nevhodné, nedostatečné nebo v případech, kdy se potenciální klient odmítne podrobit dostatečné identifikaci za účelem jeho ztotožnění.

Ostatní podmínky online právní konzultace

Právní konzultace je realizována vždy s advokátem. Rady ani výstupy z online konzultace nikdy nejsou předmětem strojového zpracování nebo zpracování pomocí umělé inteligence či jiných informačních technologií.

Poskytování právních služeb online se plně řídí zákony a předpisy upravující advokacii a poskytování právních služeb (zejména je ze strany advokáta striktně dodržována povinnost mlčenlivosti, zákazu střetu zájmů apod.).

Chcete projednat Vaši situaci?
telegram