Advokátní služby

Podnikatelský úvěr COVID

Podnikatelský úvěr COVID

Článek byl sepsán ke dni 20.03.2020 

Vzhledem k aktuálnímu dění kolem koronavirové pandemie umožnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu od pondělí 16.03.2020 žádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku o bezúročnou půjčku ve výši od 500.000,- Kč do 15.000.000,- Kč. Žádosti měly původně probíhat až do 01.04.2020, avšak z důvodu velkého množství podaných žádostí bylo jejich přijímání pozastaveno již dnes v 08:00 hod. (během prvních několika dnů bylo zažádáno o podporu ve výši cca 5 miliard korun, když původní podpora byla plánována ve výši 1,6 miliardy).

V této chvíli se jedná o navýšení částky finančních prostředků, které budou určeny na podporu podnikatelů, a to až na 15 miliard korun. Přestože jsou nyní žádosti pozastaveny, měly by být v příštích dnech (nejpozději v jednotkách týdnů) znovu spuštěny. Současně se jedná také o zrušení minimální hranice úvěru.

Úvěr je nabízen bez úroků a poplatků, a může výt poskytnut až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. Splatnost úvěru je až 2 (dva) roky a splátky lze odložit až o 12 (dvanáct) měsíců ode dne uzavření smlouvy o úvěru. Prostředky z úvěru lze využít na pořízení drobného hmotného i nehmotného majetku, pořízení a financování zásob a další provozní výdaje.

COVID úvěr je určen pro malé a střední podniky. Zecela zásadním kritériem pro jeho poskytnutí je pozastavení, zpoždění nebo zrušení dodávek v důsledku opatření přijatých českou vládou za účelem zamezení šíření koronavirové infekce.

Výše uvedené kritérium je pouze tím nejzásadnějším. Případní žadatelé o COVID úvěr musí Českomoravské záruční a rozvojové bance předložit řadu informací o jejich projektu, podnikání a dalších finančních ukazatelích. Současně musí jejich podnikání být zařazeno do tzv. podporované ekonomické činnosti a splňovat řadu dalších podmínek.

Vezměte prosím na vědomí, že s ohledem na množství žádostí o COVID úvěr, je tato žádost bez právního nároku na přiznání úvěru. Každá žádost bude procházet výběrovým procesem a některé její podmínky mohou být ze strany banky modifikovány dle okolností konkrétního případu.

Správné vyplnění žádosti a důsledné předložení všech podkladů však může zvýšit šance na poskytnutí úvěru.

Potřebujete-li pomoci s žádostí o přiznání COVID úvěru, neváhejte se na mě prosím obrátit.

Chcete projednat Vaši situaci?
telegram