Zákon o realitním zprostředkování v roce 2020

Za odborně způsobilou osobu se pro živnost „Realitního zprostředkování“ považuje osoba, která má:
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb., se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,

c) Vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo

d) Profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Pod pojem banka dle zákona
patří:
a) banka,
b) zahraniční banka vykonávající v České republice činnost prostřednictvím pobočky nebo spořitelního a úvěrního družstva.

Pod pojem banka dle zákona patří:
a) banka,
b) zahraniční banka vykonávající v České republice činnost prostřednictvím pobočky nebo spořitelního a úvěrního družstva.

Problematiku veřejných rejstříků v České republice upravuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění, přičemž dle § 1 tohoto zákona se za veřejný rejstřík považuje:

Dle mého názoru tedy není možné poskytovat úschovu dle realitního zákona v případě, že je realitní zprostředkovatel zapsán pouze v rejstříku živnostenském.

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění.

Povinný obsah evidence úschov je uveden v zákoně o realitním zprostředkování. Evidence úschov by měla obsahovat následující:

Realitní smlouva je zákonem definována jako

Zde vycházím z informací poskytnutých klienty. Uvedená věta v žádném případě neznamená, že některé banky nejsou na situaci, která vznikne s účinností nového zákona připraveny. V této věci však musí realitní zprostředkovatelé zaslat vlastní poptávky a sjednat si případně individuální podmínky mezi nimi a konkrétní komerční bankou.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.